Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Gudstjänster i Boxholm

Gudstjänster och aktuellt månadsblad

Gudstjänsten är församlingens hjärtpunkt och mötesplats för Guds folk. Gudstjänsten firas i övertygelsen om att Kristus är närvarande genom den heliga Anden och möter oss i sakramenten, ordet och bönen. Den är församlingens gemensamma kraftkälla. Därför är gudstjänsten också grunden för den kristna församlingen. Du har flera olika gudstjänster att välja på. 

Högmässa

Varje söndag kl 11.00 i Ekeby kyrka (vissa undantag kan ske under storhelgerna, se affischer, månadsbladoch annons i Corren), alltid kyrkkaffe.

Kyrkskjuts till Ekeby kyrka, Avfärd 10.30 från Boxholms kyrka skjutsen följer sedan 655 väg via Strålsnäs

Gudstjänst/mässa i Rinna kyrka

1:a söndagen i månaden kl 14.00 i Rinna kyrka, (vissa undantag kan ske under storhelgerna, se affischer, månadsblad och annons i Corren)

Enkel gudstjänst/mässa i Malexander kyrka

2: söndagen i månaden kl 14.00 i Malexander kyrka, (vissa undantag kan ske under storhelgerna, se affischer, månadsblad och annons i Corren). 

Mässa med enkel frukost i Timmerö kapell

Varje onsdag kl 9.00 i Timmerö kapell

(Helgdagar undantaget)

PsalmsångsCafé / Musik       

Ungefär en gång i månaden, söndagar kl 17.00 
i Boxholms församlingshem, kyrka eller i Timmerö (se affisch, månadsblad eller annons i Corren). Tillsammans sjunger vi nya och gamla psalmer, lyssnar till någon kör eller någon musik.    

Enkel gudstjänst på Bjursdalen

Varannan tisdag (udda veckor) kl 14.30 firas det en enkel gudstjänst på Bjursdalen. Vi börjar alltid med kaffe. Alla välkomna!  (vissa undantag kan ske under storhelgerna, se månadsblad, affischer eller annons i Corren)

Sinnesrogudstjänst i Åsbo kyrka

Det här är en enklare gudstjänst som vi hoppas kan passa dig. 
Om du är trött, sliten eller bara vill koppla av och söker en annan typ av gudstjänst än den traditionella. 

Mycket sång och musik. Tid till eftertanke och tystnad. 

1:a torsdagen i månaden kl 19.00 i Åsbo kyrka. Smörgåsfika från kl 18.30

Vårterminens sinnesrogudstjänster är 3 januari, 7 februari, 7 mars och 4 april

 Fler gudstjänster, samlingar och aktiviteter hittar du i månadsbladet.

Per Ingvarsson

Per Ingvarsson

Folkungabygdens pastorat

Präst, Boxholm, Församlingsherde

Mer om Per Ingvarsson

Församlingsherde Boxholm

Heidi Hermansson

Heidi Hermansson

Folkungabygdens pastorat

Präst, Boxholm

Mer om Heidi Hermansson

Boxholm