Foto: Daniel Lönnbäck

Gudstjänster i Boxholm

Gudstjänster och aktuellt månadsblad

Gudstjänsten är församlingens hjärtpunkt och mötesplats för Guds folk. Gudstjänsten firas i övertygelsen om att Kristus är närvarande genom den heliga Anden och möter oss i sakramenten, ordet och bönen. Den är församlingens gemensamma kraftkälla. Därför är gudstjänsten också grunden för den kristna församlingen. 

Högmässa

Varje söndag kl 11.00 i Ekeby kyrka, enkelt kyrkkaffe efter gudstjänsten. (3 okt i Rinna kyrka, 28 nov i Åsbo kyrka)

Gudstjänst/mässa i Rinna 

1:a söndagen i månaden kl 14.00 i Rinna kyrka (3 okt kl 11.00)

Enkel gudstjänst/mässa i Malexander 

2:a söndagen i månaden kl 17.00 i Malexanders kyrka eller Birgittastugan (dock ej den 12 sept)

Mässa med enkel frukost i Timmerö kapell

Varje onsdag kl 9.00 i Timmerö kapell

Enkel gudstjänst på Bjursdalen

Varannan vecka tisdagar kl 14.30 (udda veckor) firas det en enkel gudstjänst på Bjursdalen. Vi börjar alltid med kaffe.

Undantag kan ske under de större helgerna. Se kalender, kyrkguiden och församlingsblad

Följ med församlingen på Youtube

I dessa tider ställer Svenska kyrkan om, inte in. Följ med i hoppfulla andakter och lyssna på stämningsfull musik - allt framfört av medarbetare och ideella i Boxholms församling.