Foto: Tommy Hwitfeldt

Västra Hargs Kyrka

Kyrkan är vackert belägen vid Hargssjön, i södra delen av Mjölby kommun. Den byggdes 1815 och ersatte då en medeltida kyrka, troligen från 1200-talet.

Kyrkan är uppförd i gråsten och delar av den gamla kyrkan ingår i den nuvarande. Man kan se rester från kyrkmålningar som bevarats i tornkammaren. Altarprydnaden utgörs av en målning av konstnären R H Jäckel. Den tillkom 1921 och föreställer Jesu himmelsfärd. Exteriören är enkel, i det tidiga 1800-talets nyklassicistiska stil.

1797 brann prästgården och kyrkans arkiv blev tillsammans med kyrkoherden lågornas rov.
Många av den gamla kyrkans föremål såldes på auktion. Dopfunten av sandsten är från 1200-talets början, samtidig med den gamla kyrkans tillkomst. Kyrkan äger också två brudbänkar från 1700-talets början, målade i allmogestil.

lyssna på en guidning om västra hargs kyrka

Klicka på bilden och lyssna på en guidning om Västra Hargs kyrka Foto: Tommy Hwitfeldt