Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Västra Hargs Kyrka

Kyrkan är vackert belägen vid Hargssjön, i södra delen av Mjölby kommun. Den byggdes 1815 och ersatte då en medeltida kyrka, troligen från 1200-talet.

Kyrkan är uppförd i gråsten och delar av den gamla kyrkan ingår i den nuvarande. Man kan se rester från kyrkmålningar som bevarats i tornkammaren. Altarprydnaden utgörs av en målning av konstnären R H Jäckel. Den tillkom 1921 och föreställer Jesu himmelsfärd. Exteriören är enkel, i det tidiga 1800-talets nyklassicistiska stil.

1797 brann prästgården och kyrkans arkiv blev tillsammans med kyrkoherden lågornas rov.
Många av den gamla kyrkans föremål såldes på auktion. Dopfunten av sandsten är från 1200-talets början, samtidig med den gamla kyrkans tillkomst. Kyrkan äger också två brudbänkar från 1700-talets början, målade i allmogestil.

lyssna på en guidning om västra hargs kyrka

Klicka på bilden och lyssna på en guidning om Västra Hargs kyrka Bild: Tommy Hwitfeldt