en väg mot Stora Åby kyrka med gula rapsfält i full blom på höger sida.
Foto: L Nilsson

Ödeshögs församling

Tätorten Ödeshög samt Heda, Västra Tollstad, Rök, Svanshals, Stora Åby och Trehörna

En kyrka med torn sedd från sidan.

Vi har problem med kalendern

Just nu går det inte att se platserna för gudstjänster och andra händelser i kalendern. Appen kyrkguiden fungerar som den ska

Församlingsherde till Ödeshög

Vill du arbeta tillsammans med kreativa medarbetare och församlingsbor i en naturskön trakt med rik historia och en engagerad församling? Då är du nog vår nya församlingsherde.

Tips inför hösten!

Ungdomsgrupp

Nu startar vi en ungdomsgrupp för ungdomar från årskurs 8! Torsdagar kl.18.30-20.30 på nedre botten i Ödeshögs församlingshem. Kl.18 samlas vi för att vara med i kvällsmässa eller kort gudstjänst i kyrkan, men man kan trilla in senare under kvällen också om man inte kan komma till prick kl.18. Häng, playstation, spel, kvällsfika mm. Hoppas vi ses!! För mer info: församlingspedagog Jenny Egerborn, jenny.egerborn@svenskakyrkan.se, 0144 - 156 36

Bibelläsargrupp

Bibeln innehåller 66 böcker (och 11 apokryfa). Vill du vara med och djupdyka i några av texterna, diskutera, reflektera och samtala om dem? Bibelläsargruppen träffas varannan onsdag jämna veckor kl.19-20.30 i Ödeshögs församlingshem. Start onsdag 20 september Vi bestämmer gemensamt vilka texter vi vill fördjupa oss i. För mer information: församlingspedagog Jenny Egerborn, jenny.egerborn@svenskakyrkan.se, 0144- 156 36

Johanneskören

En projektkör som vänder sig till dig mellan 15-65 år som vill skapa musik med andra! I höst är det två olika projekt och man kan vara med i båda eller en av dem. Repertoaren kan vara allt från pop, visa till musikmässor och musik från t ex Taizé och Iona. Kören träffas vid några tillfällen för att sedan medverka i musikgudstjänst, konsert eller vanlig gudstjänst. Kören repar kl. 10.45-12.30 följande lördagar: 9 och 23 september 7 och 21 oktober. För mer info: organist Johan Hansson Lindström, johan.hanssonlindstrom@svenskakyrkan.se, 0144- 156 44

Kyrkor Ödeshög

Här finns beskrivning av kyrkorna i församlingen, du kan gå en virtuell vandring och få en guidning av kyrkan och dess historia.

Körer och musik i Ödeshögs församling

Kom och sjung med oss i kyrkans körer!

Barnverksamhet i Ödeshögs församling

Verksamheten för barn och familjer i Ödeshögs församling Välkomna

En man sitter ute i naturen och fotograferar.

Samtycke för för bild, film och ljud

Vi publicerar gärna bild, film och ljudmaterial i våra olika medier och därför behöver vi inhämta samtycke från er

Fotspår i blöt sand.

Vuxen och diakoni i Ödeshög

För dig som är vuxen finns verksamheter av olika slag. Mötesplatser, såsom sopplunch och gemenskap kring kaffekoppen, möjlighet till enskilda samtal och hembesök, undervisning i kristen tro och grupper för dig som förlorat en anhörig.

Konfirmation, Unga ledare och ungdomsgrupp i Ödeshögs församling

För dig som är 14 år och uppåt - Välkomna!

Pilgrimspark i Västra Tollstad

En plats för meditation, naturupplevelse och såväl fysisk som andlig och själslig upptäcktsfärd.

Pilgrim i Alvastrabygd

ÖDESHÖG Vandra med Ödeshögs församling i Alvastrabygd - på slätten, på Omberg, längs Vättern