Östra Tollstads kyrkogård, grindar in till kyrkogården.
Foto: L Nilsson

Östra Tollstad kyrkogård

Här laddas strax upp en film med karta över kyrkogårdarna i Skänninge. Välj den kyrkogård du vill se och sedan kan du titta runt på kyrkogården med hjälp av pilar

Kyrkogården har en rektangulär planform i nord/sydlig riktning. På kyrkogården låg Östra Tollstad medeltida kyrka. Den revs i samband med att en ny kyrka uppfördes 250 m sydväst om kyrkogården. Kyrkogården har dock varit i fortsatt bruk hela tiden. Huvudgrindarna i söder är smidda järngrindar.

Gravtradition 
I kyrkogårdens nordöstra hörn står en gravhäll från 1680 uppställd. Intill står tre prästvårdar av kalksten. Här finns även en stor grusgrav omgärdad av ett smidesstaket och med två stora kors i svart, polerad granit. I norr finns enstaka grusgravar med stenram och i södra delen en grusgrav med smidesstaket. I kv E finns en del mindre gravvårdar som står på den f d ”allmänna linjen”, bl a ett träkors över socknens siste fattighjon. Titlar på gravvårdar säger en del om näringsliv och social struktur i en socken. I Östra Tollstad dominerar titeln ”lantbrukare”.

Minnessten
På kyrkogården finns en minnessten över den medeltida kyrkan.

Följande gravskick finns på kyrkogården 

Kistgravplats
Vid kistgravplats är det gravrättsinnehavaren som ansvarar för att ta hand om graven. Rätten till en gravplats där du kan sätta upp en sten och göra en liten plantering kallas gravrätt. Det finns också möjlighet att teckna ett skötselavtal. 

Gravplatser med gravrätt finns för både kist- och urnbegravning, på alla kyrkogårdar i Folkungabygdens pastorat. Anhöriga får närvara vid nedsättningen av kistan eller urnan.

Minneslund
Minneslund är en gemensam gravplats med anonym karaktär där avlidnas aska gravsätts. Markeringar av gravsättningarna förekommer ej på grund av minneslundens krav på anonymitet. 
Gravsättningen sker utan anhörigas närvaro under värdiga former av kyrkogårdsförvaltningen. Planteringar får ej förekomma utan besökare får medverka till utsmyckning med snittblommor och ljus på den plats kyrkogårdsförvaltningen anvisar. 

Villkor för våra gravskick kan se olika ut på våra kyrkogårdar i pastoratet. För mer information om villkor kontakta kyrkogårdsexpeditionen 0142-55210.

Kontakt kyrkogårdar Skänninge och delar av vifolka

Kyrkogårdarna i Skänninge församling samt Veta, Viby, Östra Tollstad och Herrberga

Lagbas Tommy Gustavsson
tommy.gustavsson@svenskakyrkan.se
Tel 0142-827 23
Besöksadress: Munkstigen 1, Skänninge

Kyrkogårdsexpedition 0142-552 10
folkungabygden.kyrkogard@svenskakyrkan.se

 

Östra Tollstad Kyrka

År 1885 stod den nuvarande kyrkan på plats och är byggd på en höjd 200 meter sydväst om kyrkogården