Foto: Lisbeth Nilsson

Sya

Kyrkan med omgivande kyrkogård ligger öster om stationssamhället och är skild från samhället genom Svartån som rinner väster om kyrkan

Norr om kyrkan ligger Sya gård, som är en stor gårdsanläggning med byggnader från början av 1880-talet.  Kyrkan och Sya gård har delvis gemensam uppfartsallé. 

Det nuvarande församlingshemmet har tidigare varit skola och uppfördes under 1800-talet.