Foto: L Nilsson

Normlösa kyrka och lokal

Genom Normlösa rinner Svartån mellan Sommen och Roxen och Normlösa består till stor del av åkermark, avbruten av några mindre skogspartier. Här finns kyrkan och skolan mitt i byn

Normlösa kyrka

En första kyrka uppfördes här i kalksten troligen under 1100-talet eller tidigt 1200-tal

En ung flicka står framför en träd med utsträckt hand.

Bypasset- historia och lokala program

till Bjälbo, Normlösa, Skeppsås och Vallerstad Här finns länkar till lokala aktiviteter och föreningslivet