Bjälbo kyrka.
Foto: Lisbeth Nilsson

Bjälbo kyrka

Den nuvarande kyrkan uppfördes ursprungligen under 1100-talts första hälft. Gå en rundtur och lyssna på en guidning.

lyssna till en guidning om bjälbo kyrka

Klicka på bilden och lyssna till en guidning om Bjälbo kyrka Foto: L Nilsson

Bjälbo är en medeltida socken och där fanns under 1100- och 1200-talen folkungaättens huvudgård. 100 meter norr om den nuvarande kyrkan har man vid arkeologiska utgrävningar påträffat grunderna till en stavkyrka. Den nuvarande stenkyrkan uppfördes ursprungligen under 1100-talets första hälft med ett rektangulärt långhus och smalare absidkor. Det imponerande tornet, som är daterat till 1220 enligt dendrokronologiska undersökningar, är ovanligt brett och kraftigt. Under 1780-talet revs det medeltida koret och absiden. Kyrkan fick då sin nuvarande utformning med ett rundat korparti, stora rundbågiga fönsteröppningar och ett högt spåntäckt sadeltak som är valmat i öster. Huvudingången är via tornet i väster, men en ingång finns även centralt på södra sidan.

Kyrkomiljön utgör område av riksintresse för kulturmiljövården.

Läs Linköpings stifts kyrkobeskrivning över Bjälbo kyrka

 

Inventarier

Altartavla: Altartavlan med motivet ”Kvinnorna vid Kristi grav”  målad av kyrkomålaren Pehr Hörberg år 1810.

Dopfunt: Kyrkans har två dopfuntar. En medeltida dopfunt med cuppa av gotländsk kalksten, en så kallad paradisfunt. Den andra är en 1600-tals funt av kalksten, troligen tillverkad i Mikael Hackes verkstad i Skänninge.