Meny

Bjälbo kyrka

Den nuvarande kyrkan uppfördes ursprungligen under 1100-talts första hälft

Bjälbo är en medeltida socken och där fanns under 1100- och 1200-talen folkungaättens huvudgård. 100 meter norr om den nuvarande kyrkan har man vid arkeologiska utgrävningar påträffat grunderna till en stavkyrka. Den nuvarande stenkyrkan uppfördes ursprungligen under 1100-talets första hälft med ett rektangulärt långhus och smalare absidkor. Det imponerande tornet, som är daterat till 1220 enligt dendrokronologiska undersökningar, är ovanligt brett och kraftigt. Under 1780-talet revs det medeltida koret och absiden. Kyrkan fick då sin nuvarande utformning med ett rundat korparti, stora rundbågiga fönsteröppningar och ett högt spåntäckt sadeltak som är valmat i öster. Huvudingången är via tornet i väster, men en ingång finns även centralt på södra sidan.

Kyrkomiljön utgör område av riksintresse för kulturmiljövården.

Kyrkan är öppen för besök sommartid

Klicka här för att se kyrkans interiör som ett panorama.

Läs Linköpings stifts kyrkobeskrivning över Bjälbo kyrka

 

lyssna till en guidning om bjälbo kyrka

Klicka på bilden och lyssna till en guidning om Bjälbo kyrka Bild: L Nilsson