Meny

Hogstad kyrka

Har en romansk byggnadsstil och uppfördes i slutet av 1100-talet

lyssna på en guidning om hogstad kyrka

Klicka på bilden och lyssna på en guidning om Hogstad kyrka Bild: L Nilsson
Hogstad kyrka ligger utmed vägen mellan Hogstad och Bjälbo. Kyrkan uppfördes i slutet av 1100-talet, den är byggd i kalksten med långhus, smalare kor och absid. Byggnadsstilen är romansk. På 1300-talet byggdes kyrkan till åt väster och på 1400- talet byggdes sakristian norr om tornet.
Av den ursprungliga 1100-talskyrkan återstår koret, absid och långhuset fram till den nuvarande läktaren.
Tornet och sakristian är byggda i gråsten. Tornet är byggt 1787. Tidigare fanns här ett spånat trätorn med takryttare. I samband med denna tillbyggnad togs också nya fönster upp.
Kyrkan fick sitt nuvarande utseende 1871.
Inventarier och fast inredning är framförallt från medeltid, 1700- och 1800-tal. Flera föremål finns bevarade, såsom dopfunten av sandsten från 1100-talet, kyrkklockan från 1200-talet, som förmodligen är Östergötlands äldsta och altarskåpet från 1400-talet.
Den öppna bänkinredningen är viktig ur regional synpunkt då den ritats av en medlem av byggmästarsläkten Nyström. Det medeltida murverket samt kyrkans romanska plan har ett mycket högt kyrkohistoriskt värde.