Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Hogstad kyrka

Har en romansk byggnadsstil och uppfördes i slutet av 1100-talet

Hogstad kyrka ligger utmed vägen mellan Hogstad och Bjälbo. Kyrkan uppfördes i slutet av 1100-talet, den är byggd i kalksten med långhus, smalare kor och absid. Byggnadsstilen är romansk. På 1300-talet byggdes kyrkan till åt väster och på 1400- talet byggdes sakristian norr om tornet.
Av den ursprungliga 1100-talskyrkan återstår koret, absid och långhuset fram till den nuvarande läktaren.
Tornet och sakristian är byggda i gråsten. Tornet är byggt 1787. Tidigare fanns här ett spånat trätorn med takryttare. I samband med denna tillbyggnad togs också nya fönster upp.
Kyrkan fick sitt nuvarande utseende 1871.
Inventarier och fast inredning är framförallt från medeltid, 1700- och 1800-tal. Flera föremål finns bevarade, såsom dopfunten av sandsten från 1100-talet, kyrkklockan från 1200-talet, som förmodligen är Östergötlands äldsta och altarskåpet från 1400-talet.
Den öppna bänkinredningen är viktig ur regional synpunkt då den ritats av en medlem av byggmästarsläkten Nyström. Det medeltida murverket samt kyrkans romanska plan har ett mycket högt kyrkohistoriskt värde.

besök och tillgänglighet hogstad kyrka

Adress: Bjälbovägen 20, 595 93 Mjölby
Öppettider: Kyrkan är öppen sommartid, övrig tid enl överenskommelse
Hitta hit med bil: Vägbeskrivning
Parkering: Asfalterad parkering i anslutning till kyrkan
Tillgänglighet: Kyrkan är tillgänglighetsanpassad.
Toalett: Finns i Hogstadgården
Hörslinga: Ja
Sittplatser: 235
Framkomlighet: Grusgångar.

Kontaktuppgifter
Pastorsexp 0142-552 00 epost: folkungabygden.pastorat@svenskakyrkan.se

Kyrkogårdsexp 0142-552 10 epost: folkungabygden.kyrkogard@svenskakyrkan.se