Foto: Pia Lundberg

Hembesök och stödgrupp vid sorg

När livet förändras kan det vara gott att prata med någon eller samtala i en grupp om gemensamma upplevelser

Önskar du hembesök eller någon att tala med vänd dig till församlingens präster eller diakon. I Ödeshög finns också en väntjänstgrupp

STÖDGRUPP VID SORG

I församlingen inbjuds de som blivit ensamstående genom dödsfall till samtalsgrupp om att leva vidare efter förlust av livspartner.

Vi önskar på så sätt erbjuda ett stöd i det svåra sorgearbetet. Det finns även möjlighet för anhöriga att få enskilt samtalsstöd, och då kan du kontakta diakonen i församlingen

Ledare: Diakon Ingrid Arnow Utterberg, tel 0144-15634 epost: ingrid.arnow-utterberg@svenskakyrkan.se

Ingrid Arnow Utterberg

Ingrid Arnow Utterberg

Folkungabygdens pastorat

Diakon, Ödeshög