Foto: Rebecca Pedersen Sandbakken

Kyrkogård och begravnings-verksamhet

Kyrkogårdar

I Folkungabygdens pastorat finns 36 begravningsplatser inom fem områden, Boxholm, Mjölby-Väderstad, Skänninge, Vifolka och Ödeshög.

Gravskötsel

På kyrkogårdarna vårdar vi minnet av våra anhöriga. Om du inte orkar, hinner eller kan sköta graven själv - låt oss hjälpa till.

Gravrättsinnehavare sökes

Som huvudman för begravningsverksamheten är vi skyldiga att föra register över gravrättsinnehavare. Registret ska innehålla namn, personnummer och adress på den eller dem som gravplatsen upplåtits eller överlåtits till. Vi vill därför komma i kontakt med dig som är anhörig eller känner till något om de gravar som är skyltade på kyrkogården

Gult bårtäcke över kista.

Bårtäcken och cermoniurna

Ett bårtäcke är en vacker textil som läggs över kistan under begravningsakten istället för en blomsterdekoration. Församlingarna har bårtäcken att låna ut till begravningsakten.

Säkerhet och gravstenar

Gravstenarna på våra kyrkogårdar är mycket vackra och har en historia att berätta. De kan även vara en säkerhetsrisk om de inte är ordentligt förankrade. Vilket ansvar har jag som gravrättsinnehavare?

Begrepp i begravningsverksamheten

Askgravplats, gravanordning, blomsterlist, landskapskyrkogård, gravrätt, begreppen är många och ibland svåra att hålla isär. Här kan du läsa om alla dessa begrepp och olika gravskick. Är det något du undrar över så kontakta gärna kyrkogårdsexpeditionen 0142-552 10

Val av gravplats

Det finns många olika gravplatser att välja mellan. T ex en minneslund med anonym karaktär eller en kistgrav med gravrätt. Välj det alternativ som känns mest rätt för dig

Begravningsombud

För att öka inflytandet och insynen för de som inte är medlemmar av Svenska kyrkan finns begravningsombuden, ett i varje kommun. Ombudet är en förstärkning av länsstyrelsens tillsynsfunktion enligt begravningslagen och skall företräda dem som inte tillhör svenska kyrkan

Ett stenkors på en gravsten.

Kyrkogården berättar

Det utseende som våra kyrkogårdar och begravningsplatser har idag speglar samhällets syn på död och begravning under flera hundra år. Kyrkogårdarna är som öppna historiska arkiv, dit alla har tillträde.

Vad tycker du om kyrkogården?

Kyrkogårdsförvaltningen vill veta hur din upplevelse av kyrkogården, skötsel, tjänster och bemötande är. Genom att svara på denna enkät hjälper du oss att bli bättre.