Kumla kyrka. En liten vitrappad stenkyrka med spåntak.
Foto: Pastoratet

Kumla

Kumla kyrka och kyrkogård

Kumla kyrka

Är den minsta av församlingens kyrkor och är från 1200-talets första hälft