Hogstads kyrkogård

Här laddas strax upp en film med karta över kyrkogårdarna i Väderstad. Välj den kyrkogård du vill se och sedan kan du titta runt på kyrkogården med hjälp av pilar.

Det kan antas att kyrkogården växt fram under den första kristna tiden, som en
gårdskyrka till en av gårdarna i Hogstad. Hogstads kyrkogård är uppdelad i två distinkta delar. Den gamla kyrkogården lades om 1984 och dess inre förändrades i och med att den gamla allmänna linjen och grusgravssystemen togs bort. Den nya kyrkogården är belägen i väster och består ännu huvudsakligen av ett ramverk,
endast tre platser är belagda. 

Gravtradition 
Trots omläggningen 1984 syns fortfarande spår av en ståndsindelad kyrkogård i och med att det i kyrkogårdens utkanter finns kvar en del höga smala vårdar från det sena 1800-talet och tidiga 1900-talet. Två av de äldsta gravvårdarna på ursprunglig plats är liggande sarkofagliknande stenar. En avvikande gravvård har också fått formen av en romersk-etruskisk klippgrav. Huvuddelen av titlar på vårdar speglar socknens lantliga karaktär, men en stor spridning på olika delar av samhället visar också på närheten till staden Mjölby.

Följande gravskick finns på kyrkogården 

Kistgravplats
Vid kistgravplats är det gravrättsinnehavaren som ansvarar för att ta hand om graven. Rätten till en gravplats där du kan sätta upp en sten och göra en liten plantering kallas gravrätt. Det finns också möjlighet att teckna ett skötselavtal. 

Gravplatser med gravrätt finns för både kist- och urnbegravning, på alla kyrkogårdar i Folkungabygdens pastorat. Anhöriga får närvara vid nedsättningen av kistan eller urnan.

Minneslund
Minneslund är en gemensam gravplats med anonym karaktär där avlidnas aska gravsätts. Markeringar av gravsättningarna förekommer ej på grund av minneslundens krav på anonymitet. 
Gravsättningen sker utan anhörigas närvaro under värdiga former av kyrkogårdsförvaltningen. Planteringar får ej förekomma utan besökare får medverka till utsmyckning med snittblommor och ljus på den plats kyrkogårdsförvaltningen anvisar. 

Villkor för våra gravskick kan se olika ut på våra kyrkogårdar i pastoratet. För mer information om villkor kontakta kyrkogårdsexpeditionen 0142-55210.

Hogstad kyrka. En solig dag med blå himmel.

Hogstads kyrka

Har en romansk byggnadsstil och uppfördes i slutet av 1100-talet