Foto: L Nilsson

Ekeby kyrkogård

Här laddas strax upp en film med karta över kyrkogårdarna i Boxholm. Välj den kyrkogård du vill se och sedan kan du titta runt på kyrkogården med hjälp av pilar

Kyrkogården har en rektangulär planform i väst/östlig riktning med en utvidgad del i öster. Kyrkogården har en regelbunden form som vuxit fram kring den medeltida kyrkan och en utvidgning har skett österut.
Det har funnits en fristående klockstapel på kyrkogården, men den revs 1753 då kyrkan fick ett torn i väster uppfört av byggmästare Petter Frimodig från Linköping.

Gravtradtioner 
På kyrkogården finns mer än 50 grusgravar med omgärdning. Tre gravhällar från 1600-talet och 1700-talet, sitter på den kraftiga strävpelaren på kyrkans södra sida. I Ekeby är
variationen på titlar stor, ovanligt få gravvårdar har titlarna lantbrukare eller hemmansägare. Flera titlar har anknytning till kyrkan och en del äldre gravvårdar har anknytning till Boxholms bruk, så som brukspatron, hammarsmedsmästare och hammarsmedsålderman.

Följande gravskick finns på kyrkogården 

Kistgravplats 
Vid kistgravplats är det gravrättsinnehavaren som ansvarar för att ta hand om graven. Rätten till en gravplats där du kan sätta upp en sten och göra en liten plantering kallas gravrätt. Det finns också möjlighet att teckna ett skötselavtal. 

Gravplatser med gravrätt finns för både kist- och urnbegravning, på alla kyrkogårdar i Folkungabygdens pastorat. Anhöriga får närvara vid nedsättningen av kistan eller urnan.

Askgravlund
Askgravlund har en kollektiv karaktär och är en utveckling från minneslunden. Vilket betyder att askgravlund inte är anonym utan uppsättning och utformning av namnplattor ordnas av förvaltningen mot en avgift. 
Gravsättning sker utan upplåtelse av gravrätt med tiden 25 år, förvaltningen ansvarar för vården av askgravlunden och för all plantering inom denna. 
Endast 2 gravsättningar får ske i samma grav och gravsättningen får ske i anhörigas närvaro. 
Gravplatsen får endast smyckas med snittblommor.

Krukväxter, utplanteringsväxter och annan utsmyckning får ej förekomma och tas bort av förvaltningen. 
Ljus/lykta och krans får placeras på gravplatsen under tiden 1 november - 15 april.


Minneslund 
Minneslund är en gemensam gravplats med anonym karaktär där avlidnas aska gravsätts. Markeringar av gravsättningarna förekommer ej på grund av minneslundens krav på anonymitet. 
Gravsättningen sker utan anhörigas närvaro under värdiga former av kyrkogårdsförvaltningen. Planteringar får ej förekomma utan besökare får medverka till utsmyckning med snittblommor och ljus på den plats kyrkogårdsförvaltningen anvisar.

Villkor för våra gravskick kan se olika ut på våra kyrkogårdar i pastoratet. För mer information om villkor kontakta kyrkogårdsexpeditionen 0142-55210.

Ekeby kyrka med gravar omgärdade av häckar i förgrunden. Kyrkan är röd med tegeltak.

Ekeby kyrka

Den nuvarande kyrkan är daterad till 1600-talet men flera av kyrkans inventarier är från 1100 talet och framåt. Kyrkan har fått sin rosa färg genom att pulverisera tegelsten som sedan blandats med vit färg