Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Folkungabygdens pastorat Besöks- och postadress: Axel Träffs gata 4, 59541 Mjölby Telefon: +46(142)55200 E-post till Folkungabygdens pastorat

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Normlösa kyrka

En första kyrka uppfördes här i kalksten troligen under 1100-talet eller tidigt 1200-tal

Normlösa kyrka

Normlösa är en medeltida socken.  Till kyrkan hörde ett torn i väster, som byggdes på under 1600-talet. 1766-67 uppfördes den nuvarande kyrkan med bibehållande av det äldre tornet och delar av södra fasaden. Troligen är även vapenhuset kvar från den äldre kyrkan. Den nya kyrkan byggdes i tidig gustaviansk stil som salkyrka med långhus och rakslutet kor i samma bredd. Tornet är slätputsat, men fasaderna i övrigt är spritputsade med slätputsade omfattningar och avfärgade i brutet vitt. Samtliga tak, inklusive den klockformade huven från 1784, är spåntäckta. Fönstren är smala och stickbågiga med grönmålade träbågar. Huvudingång är genom vapenhuset i söder. Det finns även en kordörr i söder. Interiören präglas av det panelklädda tunnvalvet och den ålderdomliga inredningen. Senmedeltida kalkmålningar är framtagna vid orgelläktaren och i tornets bottenvåning, som är inredd som sakristia.

lyssna till en guidning om normlösa kyrka

Klicka på bilden och lyssna till en guidning om Normlösa kyrka Bild: Rebecca Pedersen Sandbakken