Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Normlösa kyrka

En första kyrka uppfördes här i kalksten troligen under 1100-talet eller tidigt 1200-tal

Normlösa kyrka

Normlösa är en medeltida socken.  Till kyrkan hörde ett torn i väster, som byggdes på under 1600-talet. 1766-67 uppfördes den nuvarande kyrkan med bibehållande av det äldre tornet och delar av södra fasaden. Troligen är även vapenhuset kvar från den äldre kyrkan. Den nya kyrkan byggdes i tidig gustaviansk stil som salkyrka med långhus och rakslutet kor i samma bredd. Tornet är slätputsat, men fasaderna i övrigt är spritputsade med slätputsade omfattningar och avfärgade i brutet vitt. Samtliga tak, inklusive den klockformade huven från 1784, är spåntäckta. Fönstren är smala och stickbågiga med grönmålade träbågar. Huvudingång är genom vapenhuset i söder. Det finns även en kordörr i söder. Interiören präglas av det panelklädda tunnvalvet och den ålderdomliga inredningen. Senmedeltida kalkmålningar är framtagna vid orgelläktaren och i tornets bottenvåning, som är inredd som sakristia.

lyssna på en guidning om normlösa kyrka

Klicka på bilden och lyssna på en guidning om Normlösa kyrka Bild: Rebecca Pedersen Sandbakken