Foto: Corren

Normlösa kyrka

En första kyrka uppfördes här i kalksten troligen under 1100-talet eller tidigt 1200-tal

lyssna på en guidning om normlösa kyrka

Klicka på bilden och lyssna på en guidning om Normlösa kyrka Foto: Rebecca Pedersen Sandbakken
Normlösa kyrka

Normlösa är en medeltida socken.  Till kyrkan hörde ett torn i väster, som byggdes på under 1600-talet. 1766-67 uppfördes den nuvarande kyrkan med bibehållande av det äldre tornet och delar av södra fasaden. Troligen är även vapenhuset kvar från den äldre kyrkan. Den nya kyrkan byggdes i tidig gustaviansk stil som salkyrka med långhus och rakslutet kor i samma bredd. Tornet är slätputsat, men fasaderna i övrigt är spritputsade med slätputsade omfattningar och avfärgade i brutet vitt. Samtliga tak, inklusive den klockformade huven från 1784, är spåntäckta. Fönstren är smala och stickbågiga med grönmålade träbågar. Huvudingång är genom vapenhuset i söder. Det finns även en kordörr i söder. Interiören präglas av det panelklädda tunnvalvet och den ålderdomliga inredningen. Senmedeltida kalkmålningar är framtagna vid orgelläktaren och i tornets bottenvåning, som är inredd som sakristia.
 
Altartavlan Korsnedtagandet tillkom 1854 och är en målning av Gustav Lindblom. Tavlan är en kopia efter David Klöcker Ehrenstrahls altartavla i Kalmar domkhyrka.
 
Dopfunten Den medeltida dopfunten är utförd i sandsten med en cylindrisk cuppa av romansk typ, daterad 1200-talet.Dopfunten är placerad under läktaren.
I koret finns en rikt skulpterad och målad dopfunt i trä och anskaffades 1678. Den har ett lock av mässing med gravyr Hans Staffansson, Benita Månsdotter Annon 1678. Tillverkad av Henrik Werner
 
Triumfkrusifixet är från 1200-talets slut där romanska drag börjar mötas av gotiska. Korset är tillverkat i Linköpings stift. Evangelistplattorna på korsändarna har tagist bort
 
Altarskåpet är från 1400-talets andra hälft
 
På kyrkogården står, på en pelare, Carl Milles skulptur ”Guds hand”, skänkt av Sten Hesser 2002.

 

Krucifix Normlösa kyrka Foto: Tommy Hvitfeldt
Carl Milles staty "Guds hand" Foto: Rebecca Pedersen Sandbakken
Foto: Tommy Hvitfeldt