Foto: Lisbeth Nilsson

Trehörna kyrka och lokal

Trehörna ligger på gränsen till Småland och socknen bildades 1643 genom att de tre hörnen från Stora Åby, Säby och Linderås fogades samman till en enhet.