Foto: L Nilsson

Kyrkogårdar i Väderstad

Kontakt kyrkogårdar Väderstad

Lagbas Heléne Nilsson

helene.h.nilsson@svenskakyrkan.se
Tel 0142-827 31
Besöksadress: Folkungavägen 4, Väderstad

Kyrkogårdsexpedition 0142-552 10
folkungabygden.kyrkogard@svenskakyrkan.se