En kvinnlig diakon och en man sitter ner och samtalar.
Foto: Alex Giacomini /Ikon

Diakoni

Diakoni betyder tjänst och innebär omsorg om människor i livets olika skeden. Att värna om medmänniskan och hålla människovärdet högt är diakonens stora uppgift.

Kyrkan kan göra skillnad i människors liv

Diakonerna i Folkungabygdens pastorat besöker äldre och sjuka, ordnar sorgegrupper och samtalar med enskilda. I församlingarna kan till exempel födelsedagsfester för äldre, julgemenskaper, soppluncher och väntjänster anordnas till stöd för medmänniskor.

Diakonen är en medvandrare

När livet är svårt kan du behöva prata med någon. Du behöver inte vara kristen eller medlem i Svenska kyrkan, och det kostar ingenting. Vi finns här för dig oavsett ålder och livssituation. Diakoner och präster arbetar under tystnadsplikt. 

Välkommen att höra av dig oavsett om du är troende, tvivlande, i sorg eller i glädje.

Vuxen och diakoni

Vuxen och diakoni i Väderstads församling.

Någon häller upp kaffe från en blommig termos till någon som håller fram sin kopp.

Vuxen och diakoni Mjölby

För dig som vuxen finns det verksamheter av olika slag

Fotspår i blöt sand.

Vuxen och diakoni i Ödeshög

För dig som är vuxen finns verksamheter av olika slag. Mötesplatser, såsom sopplunch och gemenskap kring kaffekoppen, möjlighet till enskilda samtal och hembesök, undervisning i kristen tro och grupper för dig som förlorat en anhörig.

Diakoni i Boxholm

Information om verksamheter inom det diakonala arbetet i Boxholms församling

Diakonemblem. En duva med ett blad i näbben.

Diakoni i Skänninge

Kyrkan har en plats för alla, var i livet vi än befinner oss.