Foto: Kristin Lidell / IKON

Diakoni

Diakoni betyder tjänst och innebär omsorg om människor i livets olika skeden. Att värna om medmänniskan och hålla människovärdet högt är diakonens stora uppgift.

kyrkan kan göra skillnad i människors liv

Diakonerna i Folkungabygdens pastorat besöker äldre och sjuka, ordnar sorgegrupper och samtalar med enskilda. I församlingarna kan till exempel födelsedagsfester för äldre, julgemenskaper, soppluncher och väntjänster anordnas till stöd för medmänniskor.

Diakonen är en medvandrare

När livet är svårt kan du behöva prata med någon. Du behöver inte vara kristen eller medlem i Svenska kyrkan, och det kostar ingenting. Vi finns här för dig oavsett ålder och livssituation. Diakoner och präster arbetar under tystnadsplikt. 

Välkommen att höra av dig oavsett om du är troende, tvivlande, i sorg eller i glädje.