Detalj ur altartavlan i Trehörna kyrka. En skål och på den ligger törnekransen och några spikar.
Foto: L Nilsson

Kyrka och kyrkogård i Ödeshögs församling

Kyrkorna och kyrkogårdar i Ödeshög, Stora Åby, Västra Tollstad, Heda, Rök, Svanshals, Trehörna,

Västra Tollstad

Västra Tollstad kyrka och kyrkogård ligger på östgötaslättens södra del öster om tätorten Hästholmen. Läget är mycket öppet och kyrkomiljön omges av åkermark med byar i nordöst och sydöst. I Väster anas Vättern och i norr tornar Omberg upp.

Heda

Kyrkan och kyrkogården ligger mitt i byn. Bredvid kyrkan ligger den gamla skolan som numera är församlingshem. Här finns den berömda Hedamadonnan

Rök

Röks kyrka och kyrkogård ligger på Östgötaslätten utefter gamla E4an

Svanshals

Kyrkan och kyrkogården ligger med utsikt över fågelsjön Tåkern. Kyrkan har istället för en tupp en svan högst upp på tornet

Stora Åby

Fyra kilometer utanför Ödeshögs samhälle ligger Stora Åby kyrka och kyrkogård på en höjd i det öppna jordbrukslandskapet

Trehörna

Trehörna ligger på gränsen till Småland och socknen bildades 1643 genom att de tre hörnen från Stora Åby, Säby och Linderås fogades samman till en enhet.

Ödeshög

Ödeshögs kyrka ligger mitt i byn och syns väl från alla håll. Kring kyrkan ligger den gamla kyrkogården som vuxit fram sedan medeltiden. Vid den norra infarten i samhället ligger Ödeshögs nya kyrkogård