Foto: Corren

Kyrka och kyrkogård i Vifolka församling

Kyrkor och kyrkogårdar i Herrberga, Sya, Veta, Viby, Västra Harg och Kyrkans Hus i Mantorp

Västra Harg

Västra Harg är en vacker bygd med historiska anor belägen vid Hargsjön i Mjölby kommun.

Herrberga

Herrberga kyrka och kyrkogård ligger nordost om Mjölby kring Svartån

Viby

Utanför Mantorps samhälle i Östergötland ligger Viby kyrka och kyrkogård

Veta

Veta kyrkby är belägen någon kilometer väster om Mantorp.

Sya

Kyrkan med omgivande kyrkogård ligger öster om stationssamhället och är skild från samhället genom Svartån som rinner väster om kyrkan