Foto: Corren

Skeppsås

Den äldsta byggnaden är i Skeppsås, som på många andra platser, kyrkan. Kyrkan helgad till S:t Jakob d.ä.

Skeppsås kyrka

Interiören i kyrkan präglas av olika tidsperioder, men med tyngdpunkt på de förändringar som utfördes i mitten av 1700-talet samt på 1860-talet.

En ung flicka står framför en träd med utsträckt hand.

Bypasset- historia och lokala program

till Bjälbo, Normlösa, Skeppsås och Vallerstad Här finns länkar till lokala aktiviteter och föreningslivet