Foto: Corren

Skeppsås

Den äldsta byggnaden är i Skeppsås, som på många andra platser, kyrkan. Kyrkan helgad till S:t Jakob d.ä.