Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Herrberga

Herrberga kyrka och kyrkogård ligger nordost om Mjölby kring Svartån

Socknen är en slättbygd på Östgötaslätten med skogsmark i söder. Det är en liten socken, bara 12 kvadratkilometer och år 2000 bodde här 190 personer

 En mindre grusväg löper norr om kyrkan och här ligger byggnaden "Klippan" från 1846. Den fick sitt nuvarande utseende vid en ombyggnad 1901 och har bland annat tjänstgjort som skola och möbelverkstad.  I kyrkbynb ligger också en gammal faluröd sockenstuga fån slutet av 1700-talet. Öster om kyrkan ligger missionshuset från 1907 som numera är kyrkans församlingshem