Barn som målat sina händer och sträcker fram dessa.
Foto: Alex o Martin/IKON

Barn och familj i Mjölby församling

Varmt välkomna och delta på verksamheten som passar er och ert barn! Alla grupper är i Mjölby församlingshem.

MÅNDAGAR:

kl 10-11.30 babysång i Mjölby församlingshem

Öppen verksamhet för barn 0-1 år i vuxens sällskap.
Plats: Barnlokalen, nedervåningen

Sista träffen är den 16 maj sedan är det sommaruppehåll

kl 14.00-15.30 babysång i Mjölby församlingshem 

Öppen verksamhet för barn 0-1 år i vuxnas sällskap.
Plats: Barnlokalen, nedervåningen

Sista träffen är den 16 maj sedan är det sommaruppehåll

Tisdagar:

KL.9.30-12.30 SALIG RÖRA 

Öppen verksamhet vuxna med barn i åldrarna 0-5 år. Andakt kl 11.00. Möjlighet att äta lunch från kl 11.30. 

Sista träffen är den 16 maj sedan är det sommaruppehåll

Onsdagar:

KL 14.00-14.30 SÅNGOTEK

1-3 år i vuxens sällskap Sista träffen är den 16 maj sedan är det sommaruppehåll

KL.15.30-17.30 KLUBB QUL
Åldrarna 7-12 år. Sista träffen är den 16 maj sedan är det sommaruppehåll

Anmälan och information Karin Joelsson eller Susanne Linné

Söndagar:

KL. 11.00  HÖGMÄSSA MED  SÖNDAGSSKOLAN ÄNGLABUS I MJÖLBY KYRKA