Foto: L Nilsson

Vallerstad

Vallerstad socken, 2 210 ha, är en utpräglad jordbruksbygd med sex mindre byar: Götevi, Hassla, Heljorp, Melstad, Narveryd och Vallerstad kyrkby

Vallerstads kyrka

Den nuvarande kyrkan uppfördes 1832-1833 av östgötabyggmästaren Abraham Nyström

En ung flicka står framför en träd med utsträckt hand.

Bypasset- historia och lokala program

till Bjälbo, Normlösa, Skeppsås och Vallerstad Här finns länkar till lokala aktiviteter och föreningslivet