Foto: L Nilsson

Vallerstad

Vallerstad socken, 2 210 ha, är en utpräglad jordbruksbygd med sex mindre byar: Götevi, Hassla, Heljorp, Melstad, Narveryd och Vallerstad kyrkby