Två äpplen och två clementiner ligger på en blå bok med titeln Kyrkoordning 2021.
Foto: Magnus Aronson /Ikon

Kyrkofullmäktige 2022-2025

Ledamöter och protokoll