Vuxen och diakonal verksamhet i Vifolka och Östra Tollstad församlingar

Svenska kyrkan fortsätter att ställa om och anpassa sin verksamhet. Vi följer regeringens och myndigheters beslut. Det innebär att många av kyrkans verksamheter som främst vänder sig till de personer som befinner sig i riskgrupper är inställd eller sker i annan form även under hösten. 

Behöver du hjälp med att t ex handla, vill ha samtal eller annat stöd kontakta Församlingsherde Sara Olofsson 0142-554 31, sara.olofsson@svenskakyrkan.se

Eller ring pastorsexpedition 0142-552 00, SMS 072-218 60 30 så förmedlar vi en kontakt

Är du över 70 år eller riskgrupp och behöver ha hjälp med inköp av mat, dagligvaror och mediciner
Svenska kyrkan i Vifolka, Väntjänsten och City Gross har inlett ett samarbete.
För beställning och mer information ring Svenska kyrkan 0142-554 31 eller 
Väntjänsten 072-571 46 76 vardagar kl  9-16

Behöver du hjälp med att handla i Mantorp

Är du över 70 år eller riskgrupp och behöver ha hjälp med inköp av mat, dagligvaror och mediciner Svenska kyrkan i Vifolka, Väntjänsten och City Gross har inlett ett samarbete. För beställning och mer information ring Svenska kyrkan 0142-554 31 eller Väntjänsten 072-571 46 76 vardagar kl 9-16

Kyrkan ställer om sin verksamhet och då många grupper inte samlas som tidigare vill vi ge andra möjligheter till stöd

Ensam i Coronatider?

Kyrkan ställer om sin verksamhet och då många grupper inte samlas som tidigare vill vi ge andra möjligheter till stöd

 Café verandan tisdagar kl 14.00 - 16.00

Fika inomhus med tryggt utrymme. Det finns även möjlighet att fika ute på verandan.

Kl 14.45 Musikandakt

Ledare Helena Runhamn

 

Ut och gå tillsammans

Måndagar kl 10.00 gör vi en gemensam vandring, gemenskap, frisk luft och nyttig motion.

Start vid Kyrkans Hus i Mantorp kl 10.00

Ledare: Helena Runhamn

stödgrupp vid sorg - ”leva vidare grupp”

För dig som förlorat en livkamrat.

När livet förändras kan det vara gott att prata med någon eller samtala i en grupp om gemensamma upplevelser.
Vi vill erbjuda ett stöd i det svåra sorgearbetet. Vill du vara med, hör gärna av dig.
Det finns även möjlighet för anhöriga att få enskilt samtalsstöd, och då kan du kontakta diakoniassistenten eller någon av våra präster i församlingen.

samtal - själavård med diakon eller präst

Alla kan vi hamna i lägen då livet känns svårt. Det kan vara både små och stora bekymmer och svårigheter.
Då kan det göra skillnad att få samtala med någon som tar sig tid att lyssna på vad du tänker och känner. I kyrkans kallar vi sådana samtal för själavårdandesamtal. 
Dessa samtal kan ha olika karaktär; det kan handla om själavård vid livskriser, vara förebyggande samtal eller röra sig om andlig vägledning. Själavård är alltid ett kostnadsfritt samtal där tystnadsplikt råder och inga journaler eller anteckningar förs.

Välkommen att kontakta diakonassistenten eller någon av våra präster för att boka ett samtal.

Helena Runhamn

Helena Runhamn

Folkungabygdens pastorat

Vifolka, Assistent i församlingsarbete, diakoni

Sara Olofsson

Sara Olofsson

Folkungabygdens pastorat

Vifolka, Östra Tollstad, Präst, Församlingsherde

Lotta Torstensson

Lotta Torstensson

Folkungabygdens pastorat

Präst, Vifolka, Östra Tollstad