Foto: Rebecca Pedersen

Skeppsås kyrkogård

Här laddas strax upp en film med karta över kyrkogårdarna i Skänninge. Välj den kyrkogård du vill se och sedan kan du titta runt på kyrkogården med hjälp av pilar.

Skeppsås är en liten högt belägen landskyrkogård. Karaktären skapas främst av en trädkrans och mur, den lilla kyrkan och främst av de många bevarade äldre vårdar som fortfarande står på plats. Kyrkogården har en tendens till familjeindelning av platserna.

Gravtradition
Kyrkogården innehåller ett stort antal bevarade, ofta tidiga 1800-talsvårdar på
ursprunglig plats. På kyrkogården finns ett relativt stort antal bevarade stenramsgravar och ett flertal höga smala vårdar från förra sekelskiftet. Det finns en klar tendens till familjevisa placeringar vilket lett till mycket lång kontinuitet på ett par platser och rena familjemonument på andra. 

På kyrkogården i Skeppsås är titeln lantbrukare vanligt förekommande. Det är vanligt för jordbruksbygder med titlarna lantbrukare och hemmansägare. Här är emellertid just titeln lantbrukare vanligare än på andra motsvarande kyrkogårdar.

Minnessten
Många präster, som tjänstgjort i Skeppsås och Älvestad har sina gravvårdar på
kyrkogården. Bland dessa kyrkoherden Per David Widegren (1829-49), som åren 1817 och 1828 gav ut "Ny beskrivning öfver Östergötland", ett arbete i två delar. En liten, anspråkslös vård är rest över Widegrens grav i kyrkogårdens sydöstra hörn.

Följande gravskick finns på kyrkogården 

Kistgravplats
Vid kistgravplats är det gravrättsinnehavaren som ansvarar för att ta hand om graven. Rätten till en gravplats där du kan sätta upp en sten och göra en liten plantering kallas gravrätt. Det finns också möjlighet att teckna ett skötselavtal. 

Gravplatser med gravrätt finns för både kist- och urnbegravning, på alla kyrkogårdar i Folkungabygdens pastorat. Anhöriga får närvara vid nedsättningen av kistan eller urnan.

Villkor för våra gravskick kan se olika ut på våra kyrkogårdar i pastoratet. För mer information om villkor kontakta kyrkogårdsexpeditionen 0142-55210.

Skeppsås kyrka

Interiören i kyrkan präglas av olika tidsperioder, men med tyngdpunkt på de förändringar som utfördes i mitten av 1700-talet samt på 1860-talet.