Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Stora Åby

Fyra kilometer utanför Ödeshögs samhälle ligger Stora Åby kyrka och kyrkogård på en höjd i det öppna jordbrukslandskapet

Den medeltida kyrkplatsen har aldrig utvecklats till ett traditionellt sockencentra. Vid kyrkan har endast socknens skolbyggnader uppförts. Norr om kyrkan är en s k slöjdvilla från 1889 belägen. Den är en av fyra som uppfördes som trädgårds- och slöjdskolor i enlighet med en donation.