Appuna kyrkogård

Här laddas strax upp en film med karta över kyrkogårdarna i Väderstad. Välj den kyrkogård du vill se och sedan kan du titta runt på kyrkogården med hjälp av pilar.

Appuna kyrkogård är en relativt liten landsbygdskyrkogård helt präglad av
omändringen 1887. Kyrkogården innehåller ett enda gravkvarter med lite över hundra bevarade gravvårdar. Äldst av de gravvårdar som finns på kyrkogården är gravhäll som idag saknar läslig text, den är från tiden kring 1700 och torde i likhet med de som finns i vapenhuset ursprungligen ha legat i den gamla kyrkans golv.

Gravtradition
Kyrkogården är relativt glest belagd med vårdar. De flesta av dessa tillhör de höga smala vårdar som dominerar kyrkogårdens utkanter och är resta över hemmansägare i socknen. Titlar på vårdar förekommer, de lantliga titlarna dominerar men inte så stort som kanske förväntat. De lokala förtroendemännen är relativt många, bland dessa finns riksdagsman, kommunalordförande,nämndeman,häradsdomare. De mera udda titlarna som finns är smidesmästaren, handlanden, skräddaremästaren, trotjänarinnan, järnvägstjänstemannen och demoiselle.

Följande gravskick finns på kyrkogården 

Kistgravplats
Vid kistgravplats är det gravrättsinnehavaren som ansvarar för att ta hand om graven. Rätten till en gravplats där du kan sätta upp en sten och göra en liten plantering kallas gravrätt. Det finns också möjlighet att teckna ett skötselavtal. 

Gravplatser med gravrätt finns för både kist- och urnbegravning, på alla kyrkogårdar i Folkungabygdens pastorat. Anhöriga får närvara vid nedsättningen av kistan eller urnan.

Minneslund
Minneslund är en gemensam gravplats med anonym karaktär där avlidnas aska gravsätts. Markeringar av gravsättningarna förekommer ej på grund av minneslundens krav på anonymitet. 
Gravsättningen sker utan anhörigas närvaro under värdiga former av kyrkogårdsförvaltningen. Planteringar får ej förekomma utan besökare får medverka till utsmyckning med snittblommor och ljus på den plats kyrkogårdsförvaltningen anvisar. 

Villkor för våra gravskick kan se olika ut på våra kyrkogårdar i pastoratet. För mer information om villkor kontakta kyrkogårdsexpeditionen 0142-55210.

Appuna kyrka

Den nuvarande kyrkan uppfördes 1887 och är i nygotisk och nyromansk stil