Foto: Rebecca Pedersen Sandbakken

Normlösa kyrkogård

Här laddas strax upp en film med karta över kyrkogårdarna i Skänninge. Välj den kyrkogård du vill se och sedan kan du titta runt på kyrkogården med hjälp av pilar.

Kyrkogården delas i två naturliga lika stora delar av huvudgrusgången från stigluckan i öster och ingången i väster. Karaktären danas främst av de
medeltida byggnaderna (kyrka, tiondebod, stiglucka) och stigluckekopian. Många äldre kalkstensvårdar finns bevarade. Den norra halvan präglas av många äldre gravar närmast kyrkan. Den södra halvan präglas av raka rader gravar mellan häckar och grusgångar.

Kopia av Carl Milles staty "Guds hand" Foto: Rebecca Pedersen Sandbakken

Gravtradition
Bland gravvårdar av speciell typ märks det relativt stora antalet vårdar av kalksten från 1800-talet. Här finns även en gravvård från 1898 i form av en sköld. Titlar säger mycket om bl a traktens näringsliv. På kyrkogården i Normlösa är titlarna lantbrukare och hemmansägare vanligt förekommande vilket ofta är fallet i jordbruksbygder. Här finns även den mer ålderdomliga titel danneman.

Minnessten
På gräsmattan söder om kyrkan står en kopia av Carl Milles staty ”Guds hand”, denna är kopplad till det Willénska släktmonumentet, vilken släkt också bekostad statyn (genom godsägaren Sten Hesser).

Följande gravskick finns på kyrkogården 

Kistgravplats
Vid kistgravplats är det gravrättsinnehavaren som ansvarar för att ta hand om graven. Rätten till en gravplats där du kan sätta upp en sten och göra en liten plantering kallas gravrätt. Det finns också möjlighet att teckna ett skötselavtal. 

Gravplatser med gravrätt finns för både kist- och urnbegravning, på alla kyrkogårdar i Folkungabygdens pastorat. Anhöriga får närvara vid nedsättningen av kistan eller urnan.

Villkor för våra gravskick kan se olika ut på våra kyrkogårdar i pastoratet. För mer information om villkor kontakta kyrkogårdsexpeditionen 0142-55210.

Normlösa kyrka

En första kyrka uppfördes här i kalksten troligen under 1100-talet eller tidigt 1200-tal