Om Folkungabygdens pastorat

Välkommen, svenska kyrkan i Folkungabygdens pastorat finns här för dig

kort om svenska kyrkan i folkungabygdens pastorat

Pastoratet bildades 2014 och består av sju församlingar Boxholm, Mjölby, Skänninge, Väderstad, Vifolka, Ödeshög och Östra Tollstad. Dessa ligger i kommunerna Boxholm, Mjölby och Ödeshög.

Upptagningsområdet täcker in centralorterna Boxholm, Mjölby, Mantorp, Skänninge och Ödeshög och omfattar drygt 38 000 invånare och cirka 25 000 medlemmar 31 dec 2020.

I varje församling pågår lokal verksamhet för barn och ungdomar, gudstjänster, kyrkliga handlingar (dop, konfirmation, vigsel och begravning) musik- och körverksamhet, diakoni och mötesplatser för olika åldersgrupper.

Pastoratet finns också representerat på anstalten i Skänninge

begravningsverksamheten

Folkungabygdens pastorat och har ansvaret för begravningsverksamheten och det finns 36 begravningsplatser inom fem områden, Boxholm, Mjölby-Väderstad, Skänninge, Vifolka och Ödeshög. Mer om Kyrkogårdarna i pastoratet finns här.

anställda och förtroendevalda

Antalet anställda uppgår till cirka 103 årsarbetare (ca 130 personer) och cirka 150 förtroendevalda poster.

styrning och ledning 

Kyrkofullmäktiges ordförande: Kristina Selvin
Kyrkorådets ordförande: Mattias Ståhlberg tel 072 332 02 60
Kyrkoherde: Gerhard Paping tel 0142-156 32

Kyrkofullmäktige 2022-2025

Arbetarpartiet Socialdemokraterna: 7 mandat
Centerpartiet: 5 mandat
Fria liberaler i Svenska kyrkan: 1 mandat
Frimodig kyrka: 1 mandat
Levande kyrka i tiden i Folkungabygdens pastorat: 2 mandat
Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan: 13 mandat
Sverigedemokraterna: 2 mandat
Vänstern i Svenska Kyrkan: 2 mandat
Protokoll från kyrkoråd och kyrkofullmäktige hittar du här

kyrkoavgift och begravningsavgift

Alla medlemmar i Svenska kyrkan betalar en medlemsavgift som också kallas kyrkoavgift. I Folkungabygdens pastorat är den 1.10 procent av din kommunalt beskattningsbara inkomst plus 0,05 procent till Linköpings stift.
Begravningsavgiften betalas av alla som är folkbokförda i Sverige och har en inkomst. Sedan 2017 är begravningsavgiften densamma i hela landet: 0,246 procent.

 

Lokalförsörjningsplanen är antagen

Kyrkofullmäktige har nu antagit pastoratets lokalförsörjningsplan. Detta är nu ett dokument som vi tillsammans ska arbeta utifrån

Församlingsinstruktion- berättar vad kyrkan är och vill vara

Församlingsinstruktionen ligger till grund för hur församlingen ska arbete och hur den ska fullfölja sitt uppdrag, sin mission och att vara en kristen kyrka i vår tid

Kontakt/personal

Söker du personal, vill boka dop,begravning, lokal, frågor om kyrkogårdar eller annat. Här hittar du alla kontaktuppgifter. Under pandemin har vi begränsade möjligheter att ta emot personliga besök på pastors- och kyrkogårdsexpeditionen.

Livsviktigt

är pastoratets tidning som kommer i din brevlåda fyra gånger om året. Vi söker inte svar på frågan om meningen med livet. Vi försöker berätta om det som ger livet mening. Det som är livsviktigt.

En gul och vit sköld med texten GDPR omringad med gula stjärnor på en blå bakgrund

GDPR -Information om personuppgifter

Svenska kyrkan har hanterat personuppgifter på ett ansvarsfullt sätt i flera hundra år och det kommer vi fortsätta att göra.

Händer i en ring.

Svenska kyrkans värdegrund

Svenska kyrkans värdegrund definierar kyrkans grundläggande värden och värderingar, som vi vill utgå ifrån i både handling och ord. I vårt arbete strävar vi efter varje människas lika värde, arbete för fred, försoning, rättvisa och hållbarhet i harmoni med värdegrunden.

Vi lever alla under samma himmel och har samma rättigheter.Men tyvärr ser verkligheten inte ut så. Därför arbetar vi exempelvis som här med stöd till utsatta barn i Filippinernas slumområden.

Om Act Svenska kyrkan

Tillsammans med andra kyrkor, organisationer och frivilliga arbetar Act Svenska kyrkan långsiktigt mot fattigdom, förtryck och orättvisor och agerar snabbt vid katastrofer.

Kyrkor och lokaler

Församlingarnas kyrkor och kyrkogårdar ligger i en rik kulturbygd och här finns ett stort antal kyrkor från olika århundraden och olika stilar.

Man med vandringsryggsäck går i kyrka.

Bli medlem i Svenska kyrkan

Du kan bli medlem i Svenska kyrkans gemenskap oavsett vem du är och om du har varit medlem tidigare eller inte. Här finns en plats för dig som har frågor om tro, livet eller tankar om dig själv. Men också för dig som vill engagera dig för en bättre värld.