Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Västra Tollstads kyrka

Den första kyrkan här byggdes redan på 1100-talet

Västra Tollstads kyrkan är unik, då den ligger i norr-söder istället för öster-väster. Anledningen till detta är att när man i mitten av 1800-talet byggde om den gamla kyrkan, ville bevara de nedersta delarna från det medeltida templet.

Troligen byggds den första kyrkan på 1100-talet. Enligt legenden mördades kung Sverker på väg till julottan i Västra Tollstads kyrka 1156.
1926 gjordes en grundlig renovering av helgedomen. Bl a byggdes ett nytt kor. Senare har ytterligare två reparationer gjorts, 1954 och 1970 då den medeltida tornkammaren byggdes om till sakristia.

Kyrkan äldsta inventarium är ett krucifix från 1300-talet, placerat ovanför dopfunten.

På kyrkogården i Västra Tollstad står en minnessten över de begravda offren från förlisningen av ångfartyget Per Brahe 1918. 

lyssna på en guidning om västra tollstad kyrka

Klicka på bilden och lyssna till en guidning om Västra Tollstad kyrka