Västra Tollstads kyrka.
Foto: Håkan Svensson

Västra Tollstads kyrka

Den första kyrkan här byggdes redan på 1100-talet

lyssna på en guidning om västra tollstad kyrka

Klicka på bilden och lyssna till en guidning om Västra Tollstad kyrka

Västra Tollstads kyrkan är unik, då den ligger i norr-söder istället för öster-väster. Anledningen till detta är att när man i mitten av 1800-talet byggde om den gamla kyrkan, ville bevara de nedersta delarna från det medeltida templet.

Troligen byggds den första kyrkan på 1100-talet. Enligt legenden mördades kung Sverker på väg till julottan i Västra Tollstads kyrka 1156.
1926 gjordes en grundlig renovering av helgedomen. Bl a byggdes ett nytt kor. Senare har ytterligare två reparationer gjorts, 1954 och 1970 då den medeltida tornkammaren byggdes om till sakristia.

Kyrkan äldsta inventarium är ett krucifix från 1300-talet, placerat ovanför dopfunten.

På kyrkogården i Västra Tollstad står en minnessten över de begravda offren från förlisningen av ångfartyget Per Brahe 1918.