Gravkapellet i Stora Åby.

Kapellet i Stora Åby

Kapellet renoverades 2011-2012 med avsikt att återskapa den ursprungliga interiören. Kapellet används i dag till mindre gudstjänster, musikstunder och begravningar

På Stora Åby kyrkogård uppfördes ett kapell år 1932 då utvidgades också kyrkogården och detta blev möjligt tack vare en donation av bröderna Cervin bosatta i Stockholm.

Redan 1930 hade bröderna lovat skänka medel till ett kapell och donationen var på 20 000 kronor.

En lanternin belyst av en ljusramp ger ett stämningsfull ljus över kyrkogården. Kapellet enda prydnad ovanför altaret är en duva och på väggarna finns fem lampetter och väggfasta marmorerade bänkar inramar salen.

I samband med renoveringen 2012 införskaffades en orgel som är placerad i ett hörn vid dörrsidan.

Återinvigningen av kapellet förrättades av kyrkoherde Anders Hult den 1 april 2012.