Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Boxholm

Boxholm kyrka och kyrkogård ligger enskilt från varandra. Sedan 1954 ligger gravkapellet på kyrkogårdens nordsida.

Boxholm, tillsammans med Malexander kyrka, församlingens största kyrkor. Här samlas man till de större konserterna, skolavslutning och luciakröning med mera. Men även till gudstjänster och mässa.