Foto: Rebecca Pedersen Sandbakken

Järstads kyrkogård

Här laddas strax upp en film med karta över kyrkogårdarna i Skänninge. Välj den kyrkogård du vill se och sedan kan du titta runt på kyrkogården med hjälp av pilar.

Järstad är en liten landskyrkogård på lägre höjd i ett utpräglat slättlandskap. Den är
belägen i en korsväg mellan de små landsbygdsvägarna till Vallerstad, Öjebro och
Skänninge. Kyrkogården består av endast ett enda gravkvarter. Karaktären skiftar dock snabbt mellan det stora grus/häckkvarteret söder om kyrkan till de enklare radgravarna väster om kyrkan och de mer splittrade begravningarna på kyrkogården i övrigt. Kyrkogården väster om kyrkan präglas huvudsakligen fortfarande av linjegravar och yngre gravar med klart lägre status. I kvarteret norr om kyrkan finns två högre statusgravar, men denna del av kyrkogården tycks aldrig ha tagits i fullt bruk.

Gravtradition 
Ett mycket stort antal stenramsgravar med krattat grus finns bevarade främst i grus/häcksystemet söder om kyrkan men också i de små gräsmattorna söder och norr om kyrkan. Flera höga smala gravvårdar, främst över hemmansägare i
trakten från tiden 1890–1930, de flesta stående i grus/häckkvarteret. I NV hörnet ligger 3 större hällar som ursprungligen legat i kyrkgolvet. 2 av dessa
märkligt nog över samma person. På kyrkogården står också ett par 1600-talsvårdar och en runsten uppställda. På kyrkogården i Järstad, som är en jordbrukssocken, dominerar två titlar: hemmansägare och lantbrukare.

Minnessten
På gräsmattan framför kyrkan står en unik gravsten rest över Sigrid och Kersti Nilsdöttrar 1603. Stenen är märklig dels för att den är så tidig, dels för att den är av sandsten och inte som normalt av kalksten. Också det vapen som visas i stenens överdel, två korsade skyttlar, är värt att notera. En artikel om Sigrid Nilsdotter och hennes gravsten var införd av David Abrahamsson i Östgöta Correspondenten den 13/4 1960. Han identifierar henne som en dotter till Nils Persson i Ullevi och menar att skyttlarna i vapnet ska ses som ett bevis på att hon arbetat med vävarbeten till Vadstena slott och att hennes gravsten förfärdigats av stenhuggare därifrån.

Följande gravskick finns på kyrkogården 

Kistgravplats
Vid kistgravplats är det gravrättsinnehavaren som ansvarar för att ta hand om graven. Rätten till en gravplats där du kan sätta upp en sten och göra en liten plantering kallas gravrätt. Det finns också möjlighet att teckna ett skötselavtal. 

Gravplatser med gravrätt finns för både kist- och urnbegravning, på alla kyrkogårdar i Folkungabygdens pastorat. Anhöriga får närvara vid nedsättningen av kistan eller urnan.

Villkor för våra gravskick kan se olika ut på våra kyrkogårdar i pastoratet. För mer information om villkor kontakta kyrkogårdsexpeditionen 0142-55210.

Järstads kyrka

Järstads kyrka är Östergötlands enda medeltida sockenkyrka som är uppförd av tegel