Foto: L Nilsson

Väderstads kyrka

Kyrkan ligger mitt i samhället och invigdes år 1840.

Väderstad kyrka är byggd på en terrass av jord och sten mitt i Väderstad samhälle. Miljön kring Väderstad kyrka har kvar sin prägel som stations- och mindre industrisamhälle med flerbostadshus med ”stadskaraktär”.
Kyrkan består av ett långhus med rundade kortsidor, ursprungligen utrymme för sakristia under koret samt torn i norr och är uppförd av gråsten och tegel. Långhuset täcks av ett flackt sadeltak. Kyrkan stod klar 1837 och invigdes 1840, den ersatte två gamla kyrkor i Harstad och Väderstad och byggdes mitt emellan dessa, som var byggda på 1100-talet och omnämndes första gången på 1300-talet.
Harstad kyrka var en av Östergötlands äldsta, på ödekyrkogården finns två runstenar som var inmurade i kyrkan.
I Väderstad kyrka finns altarskåp från 1400-talet och triumfkrucifix från 1300-talet samt en dopfunt från 1660

lyssna på en guidning om Väderstads kyrka

Klicka på bilden och lyssna på en guidning om Väderstads kyrka Foto: Corren

Väderstads kyrkobeskrivning

Väderstads kyrka.

Guidad vandring av Väderstads kyrka och kyrkogård

Kyrkan från 1800-talet ligger mitt i samhället. Vi har tagit fram en digital vandring där du kan ta del av kyrkan och kyrkogården. Här finns även guidning av kyrkan att lyssna på.

Stigport vid Normlösa kyrka.

Digitala guider av kyrkor och kyrkogårdar

Nu håller vi på och bygger upp digitala vandringar där du kan läsa mer och gå en digital vandring samt lyssna på guidningar av pastoratets kyrkor