Foto: L Nilsson

Väderstads kyrka

Kyrkan ligger mitt i samhället och invigdes år 1840

lyssna på en guidning om Väderstads kyrka

Klicka på bilden och lyssna på en guidning om Väderstads kyrka Foto: Corren
Väderstad kyrka är byggd på en terrass av jord och sten mitt i Väderstad samhälle. Miljön kring Väderstad kyrka har kvar sin prägel som stations- och mindre industrisamhälle med flerbostadshus med ”stadskaraktär”.
Kyrkan består av ett långhus med rundade kortsidor, ursprungligen utrymme för sakristia under koret samt torn i norr och är uppförd av gråsten och tegel. Långhuset täcks av ett flackt sadeltak. Kyrkan stod klar 1837 och invigdes 1840, den ersatte två gamla kyrkor i Harstad och Väderstad och byggdes mitt emellan dessa, som var byggda på 1100-talet och omnämndes första gången på 1300-talet.
Harstad kyrka var en av Östergötlands äldsta, på ödekyrkogården finns två runstenar som var inmurade i kyrkan.
I Väderstad kyrka finns altarskåp från 1400-talet och triumfkrucifix från 1300-talet samt en dopfunt från 1660

Väderstads kyrkobeskrivning