Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Väderstads kyrka

Kyrkan ligger mitt i samhället och invigdes år 1840

Väderstad kyrka är byggd på en terrass av jord och sten mitt i Väderstad samhälle. Miljön kring Väderstad kyrka har kvar sin prägel som stations- och mindre industrisamhälle med flerbostadshus med ”stadskaraktär”.
Kyrkan består av ett långhus med rundade kortsidor, ursprungligen utrymme för sakristia under koret samt torn i norr och är uppförd av gråsten och tegel. Långhuset täcks av ett flackt sadeltak. Kyrkan stod klar 1837 och invigdes 1840, den ersatte två gamla kyrkor i Harstad och Väderstad och byggdes mitt emellan dessa, som var byggda på 1100-talet och omnämndes första gången på 1300-talet.
Harstad kyrka var en av Östergötlands äldsta, på ödekyrkogården finns två runstenar som var inmurade i kyrkan.
I Väderstad kyrka finns altarskåp från 1400-talet och triumfkrucifix från 1300-talet samt en dopfunt från 1660

besök och tillgänglighet väderstads kyrka

Adress: Folkungavägen 4, 590 21 Väderstad kyrka
Öppettider: Kyrkan är öppen vardagar 9-16
Hitta hit med bil: Vägbeskrivning
Parkering: Asfaltsparkering i anslutning i kyrkan
Tillgänglighet: Kyrkan är tillgänglighetsanpassad. Trapp och ramp upp till kyrkan
Toalett: Ja
Hörslinga: Ja
Sittplatser: 300
Framkomlighet: Grusgångar. Asfalt till kyrkan från parkering

Kontaktuppgifter
Pastorsexp 0142-552 00 epost: folkungabygden.pastorat@svenskakyrkan.se

Kyrkogårdsexp 0142-552 10 epost: folkungabygden.kyrkogard@svenskakyrkan.se