Foto: Daniel Lönnbäck

Diakoni i Boxholm

Information om verksamheter inom det diakonala arbetet i Boxholms församling

 

Det diakonala arbetet i Boxholms församling riktar sig framförallt till vuxna och äldre, men diakonin finns självklart med som grundton i hela församlingens arbete.

Finns det något du behöver hjälp med så tveka inte att höra av dig! Kontaktinformation till vår diakon Lillianne finns längre ner på sidan.

Inom det diakonala arbetet finns:

Onsdagsträffen

Ondagar kl 14.00. Sångstund eller Program eller Tipspromenad. Kaffeservering varje gång.

Lunchmusik med soppa och smörgås
Tisdagar kl 12.00 i Timmerö kapell

Övriga verksamheter är enskilda samtal och hembesök, undervisning i kristen tro och grupper för dig som förlorat en anhörig. Välkommen att kontakta diakon Lilliane för mer information.