Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Diakonal verksamhet

Information om verksamheter inom det diakonala arbetet i Boxholms församling

Det diakonala arbetet i Boxholms församling riktar sig framförallt till vuxna och äldre, men diakonin finns självklart med som grundton i hela församlingens arbete.

Inom det diakonala arbetet finns dessa mötesplatser:

Salig soppa
En gång per månad får vi ta del av lunchmusik och efterföljande sopplunch i Timmerö kapell. Se månadsbladet för aktuella tider.

Öppen gemenskap med kaffeservering

Onsdagar kl 14.00

Februari

6/2 Bingo, Boxholms församlingshem

13/2 Musikcafé ”Du O jag”/ Ann-Sofie Bårring, Lars Hektor, Boxholms församlingshem

20/2 Berättarcafé / Lena Bruzœus,prästdotter från Mjölby och Boxholm, Boxholms församlingshem

27/2 Våffelcafé, Centrumkyrkan

Mars

6/3 Bingo, Boxholms församlingshem

13/3 Musikcafé, Boxholms församlingshem

20/3 Sällskapsspel med Ingrid Norén, Boxholms församlingshem

27/3 Våffelcafé -scoutminnen  /Lilian Strandmer , Ingemar Nordström, Centrumkyrkan


Övriga verksamheter är enskilda samtal och hembesök, undervisning i kristen tro och grupper för dig som förlorat en anhörig. Välkommen att kontakta oss för mer information.

Lillianne Svensson

Lillianne Svensson

Folkungabygdens pastorat

Boxholm, Diakon

Mer om Lillianne Svensson

Boxholm