Foto: Daniel Lönnbäck

Diakoni i Boxholm

Information om verksamheter inom det diakonala arbetet i Boxholms församling

Det diakonala arbetet i Boxholms församling riktar sig framförallt till vuxna och äldre, men diakonin finns självklart med som grundton i hela församlingens arbete.

Inom det diakonala arbetet finns:

Salig soppa
En gång per månad får vi ta del av lunchmusik och efterföljande sopplunch i Timmerö kapell. 

Öppen gemenskap med kaffeservering
En gång per vecka på olika platser.

Övriga verksamheter är enskilda samtal och hembesök, undervisning i kristen tro och grupper för dig som förlorat en anhörig. Välkommen att kontakta diakon Lilliane för mer information.

Lillianne Svensson

Lillianne Svensson

Folkungabygdens pastorat

Boxholm, Diakon

Mer om Lillianne Svensson

Boxholm