Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Högby

Högby kyrka och kyrkogård ligger idag halvvägs mellan Mjölby och Skänninge på gränsen mellan den högre liggande skogsmarken vid Skogsjöområdet och den öppna slätten nordväst om Mjölby. Läget medger en vid utsikt över slätten bort mot Skrukeby och Hogstad