Meny

Högby

Högby kyrka och kyrkogård ligger idag halvvägs mellan Mjölby och Skänninge på gränsen mellan den högre liggande skogsmarken vid Skogsjöområdet och den öppna slätten nordväst om Mjölby. Läget medger en vid utsikt över slätten bort mot Skrukeby och Hogstad