Foto: Corren

Veta

Veta kyrkby är belägen någon kilometer väster om Mantorp.

Veta kyrka

Veta kyrka, som till sina äldsta delar är från 1100-talet, ligger väster om Mantorp, vid vägen mot Spångsholm. Namnet Veta kommer av ett ord som motsvarar isländskans "veit", det vill säga dike. Kanske betyder det "utdikad mark".