Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Vallerstads kyrka

Den nuvarande kyrkan uppfördes 1832-1833 av östgötabyggmästaren Abraham Nyström

 Vallerstads kyrka

Vallerstad är en medeltida sockenbildning och omnämns på 1300-talet som Walderstadh.
Den äldsta kända kyrkan i Vallerstad uppfördes av sten under 1100- eller 1200-talet. Dess ursprungliga planform är inte känd. Den revs, med undantag av tornets nedre delar, i samband med att en ny kyrka uppfördes på samma plats. Den nya kyrkan uppfördes 1832-1833 av östgötabyggmästaren Abraham Nyström. Kyrkan fick en tidstypisk utformning med rektangulärt långhus, rakslutet kor med en halvrund sakristia i öster samt torn i väster. De vita fasaderna är spritputsade med slätputsade rusticeringar och hörnkedjor. Huvudingången är via tornet i väster och en port finns även centralt placerad på södra sidan. Den är dock igenmurad på insidan. Sadeltaket är relativt flackt och är sedan 1935 täckt av svartmålad kopparplåt. Kyrkan är mycket välbevarad såväl exteriört som interiört och har i stort sett endast restaurerats vid ett tillfälle, nämligen 1951 under ledning av arkitekt Erik Fant.
2007 stängdes kyrkan pga fukt- och mögelangrepp. Sanering och renovering av kyrkan har sedan dess skett i etapper. Kyrkan återinvigdes den 21 april 2013 av biskop Martin Modéus.

Här kommer en länk till bloggen om epitafiet i Vallerstad.    

lyssna på en guidning om vallerstad kyrka

Klicka på bilden och lyssna på en guidning om Vallerstads kyrka Bild: Tommy Hwitfeldt