Foto: Corren

Vallerstads kyrka

Den nuvarande kyrkan uppfördes 1832-1833 av östgötabyggmästaren Abraham Nyström

lyssna på en guidning om vallerstad kyrka

Klicka på bilden och lyssna på en guidning om Vallerstads kyrka Foto: Tommy Hwitfeldt

 Vallerstads kyrka

Vallerstad är en medeltida sockenbildning och omnämns på 1300-talet som Walderstadh.
Den äldsta kända kyrkan i Vallerstad uppfördes av sten under 1100- eller 1200-talet. Dess ursprungliga planform är inte känd. Den revs, med undantag av tornets nedre delar, i samband med att en ny kyrka uppfördes på samma plats. Den nya kyrkan uppfördes 1832-1833 av östgötabyggmästaren Abraham Nyström. Kyrkan fick en tidstypisk utformning med rektangulärt långhus, rakslutet kor med en halvrund sakristia i öster samt torn i väster. De vita fasaderna är spritputsade med slätputsade rusticeringar och hörnkedjor. Huvudingången är via tornet i väster och en port finns även centralt placerad på södra sidan. Den är dock igenmurad på insidan. Sadeltaket är relativt flackt och är sedan 1935 täckt av svartmålad kopparplåt. Kyrkan är mycket välbevarad såväl exteriört som interiört och har i stort sett endast restaurerats vid ett tillfälle, nämligen 1951 under ledning av arkitekt Erik Fant.
2007 stängdes kyrkan pga fukt- och mögelangrepp. Sanering och renovering av kyrkan har sedan dess skett i etapper. Kyrkan återinvigdes den 21 april 2013 av biskop Martin Modéus.

Altartavla  Altartavlan med en scen ur berättelsen om Kristi förklaring köptes in 1890. Konstnären är Mårten H Winge som tidigare använt sig av samma motiv i en altartavla till S:t Pauli kyrka i Malmö. 

Dopfunt Kyrkans dopfunt är av rödaktig kalkesten och bär årtalet 1678 och tillverkad på Öland.

Krucifix  Krucifixet i Vallerstad är daterat till mitten av 1300-talet.

Altarskåp   Kyrkans altarskåp är ett nordtyskt arbete från 1400-talet. Huvudmotivet är Maria kröning. Förutom apostlarna finns här S:t Laurentius med sitt atribut - ett halster. I altarskåpet finns även en så kallad Anna själv tredje.

Här kommer en länk till bloggen om epitafiet i Vallerstad.    

Epitafium /minnestavla i Vallerstads kyrka Foto: L Nilsson
Krucifix Vallerstads kyrka Foto: L Nilsson