En bebis i dopklänning vilar i någons famn.
Foto: Kristin Lidell /Ikon

Dop i Vifolka och Östra Tollstads församlingar

Dopet är en högtid – både för den som döps och för familj, vänner och församling. I centrum för dopgudstjänsten står samhörigheten med Gud, dopet är Guds omfamning.

Dags för dop?

Kan jag låna en dopklänning? Måste man ha faddrar? Vilken kyrka kan vi ha dopet i? Svaret på dessa frågor och många fler finns i det lilla dophäftet här. Det finns också i Kyrkans Hus i Mantorp och där finns också personer som kan svara på dina frågor

En dopfunt i sten. I bakgrunden står en präst.

Dop

Dopet är en gåva som påminner oss om att vi är älskade och sedda av Gud. Välkommen att boka dop och här får du också svar på många av dina frågor om dopet.

I Svenska kyrkan döps både barn, ungdomar och vuxna. Dopet är en tradition sedan den första kristna församlingen som ett uttryck för att vilja leva med Jesus. Dopet hjälper oss förstå vad det är att leva som kristen och att ha Gud vid sin sida genom hela livet.

VATTEN ÄR LIVETS SYMBOL
I dopet möter oss Gud som skapat livet. Vattnet, som är en förutsättning för allt liv, blir symbolen för det eviga livet med Gud. Att döpas betyder att gå med Jesus genom död till liv. Detta mönster kan bli bärande för resten av livet genom sorg och glädje. Dopljuset är en påminnelse om Kristus som säger: Jag är världens ljus. Den som följer mig skall inte vandra i mörkret utan ha livets ljus.

DOPET, EN GÅVA!
Församlingen inbjuder till möjligheten att få ta emot dopets gåva! Oavsett om det gäller ett litet barn, en blivande konfirmand eller en vuxen, så är dopet öppet för alla som önskar. Efter anmälan om dop träffas vi och går igenom alla de frågor
och praktiska saker som hör ihop med dopet.

Jag är världens ljus. Den som följer mig skall inte vandra i mörkret utan ha livets ljus.

Joh 8:12

Anmälan till dop

I Vifolka och Östra Tollstads församlingar kan Ni boka dop på lördagar samt söndagar i mässan eller efter mässan.

När du vill boka dop kontaktar du pastorsexpeditionen i Mjölby. 
Telefon 0142-55 200 mail: folkungabygden.pastorat@svenskakyrkan.se

Om du har frågor kring dopet, kontakta gärna någon av församlingens präster, se kontaktuppgifter längre ned på sidan

Nedan finns bilder och beskrivning av kyrkorna i Vifolka och Östra Tollstad. Du kan gå en virtuell vandring för att se hur kyrkan ser ut.

Östra Tollstads kyrka. En vit kyrka med långhus och torn. Blå himmel och gröna träd.

Kyrkor och lokaler Östra Tollstad

Här finns beskrivning av kyrkorna i församlingen, du kan gå en virtuell vandring och få en guidning av kyrkan och dess historia.

Kyrkor och lokaler Vifolka

Här finns beskrivning av kyrkorna i församlingen, du kan gå en virtuell vandring och få en guidning av kyrkan och dess historia.