Foto: Lisbeth Nilsson

Mjölby nya kyrkogård

Här laddas strax upp en film med karta över kyrkogårdarna i Boxholm. Välj den kyrkogård du vill se och sedan kan du titta runt på kyrkogården med hjälp av pilar.

Mjölby nya kyrkogård består egentligen av en sammanslagning av flera olika
anläggningar med helt olika karaktär. Den ursprungliga nya kyrkogården, 1951-års kyrkogård, Skogskyrkogården med skogskvarteret och trädkvarteren samt Egeby kyrkogård. Den nya kyrkogården ersatte den gamla kyrkogården vid kyrkan under slutet av 1800-talet och begravningar på den gamla upphörde helt under de första årtiondena på 1900- talet med undantag.

Gravtradition
På den ursprungliga kyrkogården har trots att en mycket stor del av de ursprungliga gravvårdarna bytts ut, men mycket av den ursprungliga strukturen bevarats. Till de historiskt viktiga gravstenarna bör de med titlar med anknytning
till järnvägen framhållas. Flera olika titlar finns på gravstenarna som lokförare, lantbrukare, Mjölbybagarn och rektor för att nämna några. 

Följande gravskick finns på kyrkogården 

Kistgravplats

Vid kistgravplats är det gravrättsinnehavaren som ansvarar för att ta hand om graven. Rätten till en gravplats där du kan sätta upp en sten och göra en liten plantering kallas gravrätt. Det finns också möjlighet att teckna ett skötselavtal. 

Gravplatser med gravrätt finns för både kist- och urnbegravning, på alla kyrkogårdar i Folkungabygdens pastorat. Anhöriga får närvara vid nedsättningen av kistan eller urnan.

Askgravplats 
I en askgravplats gravsätts endast urnor med begränsad gravrätt avseende gravanordning, utsmyckning och skötsel (gravplatsen sköts av kyrkogårdsavdelningen).

Gravrättsinnehavaren har rätten att gravsätta upp till 2 urnor på gravplatsen och gravsättningen får ske i anhörigas närvaro. 

Gravplatsen får endast smyckas med snittblommor.
  Krukväxter, utplanteringsväxter eller övrig utsmyckning får ej förekomma. Om sådana ändå placeras på gravplatsen tas de bort av kyrkogårdsförvaltningen. 

Minneslund
Minneslund är en gemensam gravplats med anonym karaktär där avlidnas aska gravsätts. Markeringar av gravsättningarna förekommer ej på grund av minneslundens krav på anonymitet. 
Gravsättningen sker utan anhörigas närvaro under värdiga former av kyrkogårdsförvaltningen. Planteringar får ej förekomma utan besökare får medverka till utsmyckning med snittblommor och ljus på den plats kyrkogårdsförvaltningen anvisar. 

Villkor för våra gravskick kan se olika ut på våra kyrkogårdar i pastoratet. För mer information om villkor kontakta kyrkogårdsexpeditionen 0142-55210.

Mjölby kyrka

Mjölby kyrka med vackra glasmålningar