Foto: L Nilsson

Sya kyrkogård

Här laddas strax upp en film med karta över kyrkogårdarna i Vifolka/Mantorp. Välj den kyrkogård du vill se och sedan kan du titta runt på kyrkogården med hjälp av pilar.

Kyrkogården har en rektangulär planform i väst/östlig riktning med bl a en minneslund och en utvidgning av kyrkogården åt norr. De smidda järngrindarna från andra delen av 1800-talet har ett högt kulturhistoriskt värde, liksom träden i trädkransen. De senare visar på det parkideal som var vanligt på våra landsortskyrkogårdar framför allt från mitten av 1800-talet.

Gravtradition 
Väster om kyrkan finns det några enkla linjegravvårdar samt en gravvård i form av en sköld. På kyrkogården finns i övrigt en del högre stenar med de flesta gravvårdarna är låga och breda. Öster om kyrkan finns ett område med 23 häckomgärdade grusgravar. Vanliga titlar på kyrkogården i Sya är bl a lantbrukare och olika typer av hantverkare, såsom skräddarmästare och skomakarmästare.

Följande gravskick finns på kyrkogården 

Kistgravplats
Vid kistgravplats är det gravrättsinnehavaren som ansvarar för att ta hand om graven. Rätten till en gravplats där du kan sätta upp en sten och göra en liten plantering kallas gravrätt. Det finns också möjlighet att teckna ett skötselavtal. 

Gravplatser med gravrätt finns för både kist- och urnbegravning, på alla kyrkogårdar i Folkungabygdens pastorat. Anhöriga får närvara vid nedsättningen av kistan eller urnan.

Minneslund
Minneslund är en gemensam gravplats med anonym karaktär där avlidnas aska gravsätts. Markeringar av gravsättningarna förekommer ej på grund av minneslundens krav på anonymitet. 
Gravsättningen sker utan anhörigas närvaro under värdiga former av kyrkogårdsförvaltningen. Planteringar får ej förekomma utan besökare får medverka till utsmyckning med snittblommor och ljus på den plats kyrkogårdsförvaltningen anvisar. 

Villkor för våra gravskick kan se olika ut på våra kyrkogårdar i pastoratet. För mer information om villkor kontakta kyrkogårdsexpeditionen 0142-55210.

Minneslund Foto: L Nilsson

Sya kyrka

Sya kyrka ligger utefter gamla riksvägen mellan Mantorp och Mjölby. Delar av byggnaden kommer från den 1300-talskyrka som funnits på denna plats.