Personal Vifolka och Östra Tollstad

församlingsherde

Sara Olofsson

Sara Olofsson

Folkungabygdens pastorat

Vifolka, Östra Tollstad, Präst, Församlingsherde

präst

Lotta Torstensson

Lotta Torstensson

Folkungabygdens pastorat

Präst, Vifolka, Östra Tollstad

diakonal personal

Helena Runhamn

Helena Runhamn

Folkungabygdens pastorat

Vifolka, Assistent i församlingsarbete, diakoni

kyrkvaktmästare, församlingshemsvärd, cafépersonal

Outi Laaksonen

Folkungabygdens pastorat

Kyrkvaktmästare, Östra Tollstad, Vifolka

Anette Borell

Folkungabygdens pastorat

Assistent i församlingsarbete, Vifolka, Östra Tollstad

kyrkomusiker

Anna Lindquist

Folkungabygdens pastorat

Vifolka, Östra Tollstad, Kyrkomusiker

Petter Nyberg

Petter Nyberg

Folkungabygdens pastorat

Vifolka, Östra Tollstad, Kyrkomusiker

pedagoger

Malin Nilsson

Malin Nilsson

Folkungabygdens pastorat

Pedagog, Östra Tollstad, Vifolka

Arvid Karlsson

Folkungabygdens pastorat

Assistent i barn och ungdomsarbetet, Vifolka, Östra Tollstad

Johanna Garde

Folkungabygdens pastorat

Vifolka, Östra Tollstad, Pedagog, Ej i tjänst.

Mer om Johanna Garde

Åter i tjänst jan 2021 Pedagog Vifolka och Östra Tollstad