Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Personal Vifolka och Östra Tollstad församlingar

församlingsherde

Sara Olofsson

Sara Olofsson

Folkungabygdens pastorat

Vifolka, Östra Tollstad, Präst, Församlingsherde

präst

Lars Lingius

Folkungabygdens pastorat

Vifolka, Östra Tollstad, Präst

Mer om Lars Lingius

Präst Vifolka

diakonal personal

Helena Runhamn

Helena Runhamn

Folkungabygdens pastorat

Assistent i församlingsarbete, diakoni, Vifolka

kyrkvaktmästare, församlingshemsvärd, cafépersonal

Ing-Britt  Andersson

Ing-Britt Andersson

Folkungabygdens pastorat

Vifolka, Församlingshemsvärdinna o församlingsverksamhet

Outi Laaksonen

Folkungabygdens pastorat

Kyrkvaktmästare, Östra Tollstad, Vifolka

kyrkomusiker

Anna Lindquist

Folkungabygdens pastorat

Vifolka, Östra Tollstad, Musiker

Petter Nyberg

Petter Nyberg

Folkungabygdens pastorat

Östra Tollstad, Musiker, Vifolka

pedagoger

Johanna Garde

Folkungabygdens pastorat

Vifolka, Östra Tollstad, Pedagog

Malin Nilsson

Malin Nilsson

Folkungabygdens pastorat

Pedagog, Östra Tollstad, Vifolka

Yvonne  Henriksson

Yvonne Henriksson

Folkungabygdens pastorat

Vifolka, Östra Tollstad, Fritids- och ungdomsledare