Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Personal på pastorsexp

På Axel Träffsgata 4 i Mjölby f.d. grosshandlarvillan finns pastosexpeditionen

Här finns kyrkoherden och administrativ personal. De arbetar med service för dig som vill komma i kontakt med kyrkan. De bokar dop, begravningar och vigslar, hanterar kyrkogårdsfrågor, fastigheter, sköter informationen, personalhantering och löner, pastoratets ekonomi och service till förtroendevalda

kyrkoherde

Fredrik Lennman

Fredrik Lennman

Folkungabygdens pastorat

Präst, Kyrkoherde

administration, bokning av lokaler, dop, vigslar mm

Lotta Sjöholm

Lotta Sjöholm

Folkungabygdens pastorat

Kanslichef tf, Administration

Pernilla Ekh

Folkungabygdens pastorat

Administration och bokning

Maria Jakobsson-Ögnelooh

Maria Jakobsson-Ögnelooh

Folkungabygdens pastorat

Administration och bokning

Jessica Andersson

Folkungabygdens pastorat

Administration och bokning, Sekreterare

Elisabeth Ingemarsson

Elisabeth Ingemarsson

Folkungabygdens pastorat

Administration, Diarieansvarig

Lisbeth Nilsson

Lisbeth Nilsson

Folkungabygdens pastorat

Administration, Information

kyrkogårdsexpeditionen

Rebecca Pedersen Sandbacken

Rebecca Pedersen Sandbacken

Folkungabygdens pastorat

Administration kyrkogård & begravning

Lena Erman Albin

Folkungabygdens pastorat

Administration kyrkogård & begravning

Stefan  Kuylenstierna

Stefan Kuylenstierna

Folkungabygdens pastorat

Kyrkogårdschef, Kyrkogård

Karin Mårtensson

Folkungabygdens pastorat

Miljö- och kultursamordnare, Administration

Stefan Weinerhall

Stefan Weinerhall

Folkungabygdens pastorat

Kyrkogård, Kyrkogårdsföreståndare

fastighetavdelningen

Tony Daging

Tony Daging

Folkungabygdens pastorat

Fastighetsavdelning, Fastighetschef

Kicki Agné

Kicki Agné

Folkungabygdens pastorat

Fastighetsavdelning, Fastighetsadministratör

Claes Möjegård

Claes Möjegård

Folkungabygdens pastorat

Fastighetsavdelning, Fastighetsskötare

Michael Sandnes

Folkungabygdens pastorat

Fastighetsavdelning, Fastighetskötare