Foto: Tommy Hwitfeldt

Veta kyrka

Veta kyrka, som till sina äldsta delar är från 1100-talet, ligger väster om Mantorp, vid vägen mot Spångsholm. Namnet Veta kommer av ett ord som motsvarar isländskans "veit", det vill säga dike. Kanske betyder det "utdikad mark".

Lyssna på en guidning om Veta kyrka

Klicka på bilden och lyssna på en guidning om Veta kyrka Foto: Tommy Hwitfeldt

I kyrkans valv finns några målningar från 1200-talet, och flera från 1500-talet. I kyrkan, som är en korskyrka, kan man lätt urskilja en äldre del, orienterad i öster-väster. Den södra och norra korsarmen byggdes på 1600- respektive 1700-talet.
Till den äldsta kyrkan hörde en rikt järnbeslagen dörr som numera är placerad innanför vapenhuset. I södra väggen i östra koret finns en "tittglugg", som troligen var till för att brottslingar och människor med smittsamma sjukdomar som inte fick komma in i kyrkan ändå skulle ha möjlighet att följa mässan.