Foto: Rebecca Pedersen Sandbakken

Västra Tollstads kyrkogård

Här laddas strax upp en film med karta över kyrkogårdarna i Ödeshög. Välj den kyrkogård du vill se och sedan kan du titta runt på kyrkogården med hjälp av pilar.

Västra Tollstad kyrkogård  är indelad i Gamla och Nya kyrkogården. Kyrkan ligger relativt centralt på kyrkogården med långhuset i nord/sydlig riktning.

Öster om kyrkan finns mer påkostade gravar med stora gravvårdar och söder om kyrkan ligger flera fragment av äldre gravhällar

Vid ingångarna finns grindar i järnsmiden troligen från tidigt 1800-tal eller sent 1700-tal

Gravtradition
De grustäckta gravarna hör till en gravtradition som troligen växte fram under andra delen av 1800-talet och var mycket vanligt förekommande i länet. I Västra Tollstad har många titlar med jordbruk att göra t ex hemmansägare. I övrigt varierar titlarna från de ålderdomliga skatteman och rusthållare till mer moderna titlar som landskapsingenjör och distriktschef

Foto: L Nilsson

Minnessten
På kyrkogården finns även en minnessten över offren vid fartyget Pehr Brahes undergång 1918. Vinden var hård olycksnatten mellan den 19 och 20 november då ångaren Per Brahe gick under med man och allt vid inloppet till Hästholmens hamn.

Båten gick mellan Jönköping och Stockholm. Per Brahe hade på natten lämnat hamnen i Gränna där fartyget lastades. Med på resan fanns den kände konstnären John Bauer, hans hustru och fyraårige son.

Följande gravskick finns på kyrkogården

Kistgravplats
Vid kistgravplats är det gravrättsinnehavaren som ansvarar för att ta hand om graven. Rätten till en gravplats där du kan sätta upp en sten och göra en liten plantering kallas gravrätt. Det finns också möjlighet att teckna ett skötselavtal. 

Gravplatser med gravrätt finns för både kist- och urnbegravning, på alla kyrkogårdar i Folkungabygdens pastorat. Anhöriga får närvara vid nedsättningen av kistan eller urnan.

Minneslund
Minneslund är en gemensam gravplats med anonym karaktär där avlidnas aska gravsätts. Markeringar av gravsättningarna förekommer ej på grund av minneslundens krav på anonymitet. 
Gravsättningen sker utan anhörigas närvaro under värdiga former av kyrkogårdsförvaltningen. Planteringar får ej förekomma utan besökare får medverka till utsmyckning med snittblommor och ljus på den plats kyrkogårdsförvaltningen anvisar. 

Villkor för våra gravskick kan se olika ut på våra kyrkogårdar i pastoratet. För mer information om villkor kontakta kyrkogårdsexpeditionen 0142-55210.

 

Västra Tollstads kyrka.

Västra Tollstads kyrka

Den första kyrkan här byggdes redan på 1100-talet