En utriven bit randigt papper.
Foto: Gustaf Hellsing /Ikon

Församlingsblad och kalender

Församlingsblad och kalender för Väderstads församling

Här kan du anmäla dig för att få månadsblad från Väderstads församling till din mejl.

Livsviktigt

är pastoratets tidning som kommer i din brevlåda fyra gånger om året. Vi söker inte svar på frågan om meningen med livet. Vi försöker berätta om det som ger livet mening. Det som är livsviktigt.