Meny

Järstads kyrka

Järstads kyrka är Östergötlands enda medeltida sockenkyrka som är uppförd av tegel


Järstads kyrka

Järstads kyrka är Östergötlands enda medeltida sockenkyrka som är uppförd av tegel. Materialet är vanligt i de gotiska stadskyrkorna, som t ex Vårfrukyrkan i Skänninge.

Järstads kyrka har en mycket komplicerad medeltida byggnadshistoria och dess ursprungliga planform är inte helt klarlagd. Den uppfördes sannolikt under 1200-talet med rektangulärt långhus och smalare kor. Senare under medeltiden tillbyggdes ett vapenhus i söder och en sakristia i norr. Såväl långhus som kor var troligen valvslagna från början. Långhuset har vid något tillfälle förlängts åt väster. Denna del är uppförd av gråsten och till viss del av kalksten. Den västra gaveln har dekorativt utformade blinderingar i tegel. Det har spekulerats mycket huruvida tillbyggnaden uppfördes under medeltiden eller om den härstammar från sent 1600-tal.

lyssna på en guidning om Järstads kyrka

Klicka på bilden och lyssna på en guidning om Skeppsås kyrka Bild: Tommy Hwitfeldt