Foto: Corren

Järstads kyrka

Järstads kyrka är Östergötlands enda medeltida sockenkyrka som är uppförd av tegel

lyssna på en guidning om Järstads kyrka

Klicka på bilden och lyssna på en guidning om Skeppsås kyrka Foto: Tommy Hwitfeldt

Järstads kyrka

Järstads kyrka är Östergötlands enda medeltida sockenkyrka som är uppförd av tegel. Materialet är vanligt i de gotiska stadskyrkorna, som t ex Vårfrukyrkan i Skänninge.

Järstads kyrka har en mycket komplicerad medeltida byggnadshistoria och dess ursprungliga planform är inte helt klarlagd. Den uppfördes sannolikt under 1200-talet med rektangulärt långhus och smalare kor. Senare under medeltiden tillbyggdes ett vapenhus i söder och en sakristia i norr. Såväl långhus som kor var troligen valvslagna från början. Långhuset har vid något tillfälle förlängts åt väster. Denna del är uppförd av gråsten och till viss del av kalksten. Den västra gaveln har dekorativt utformade blinderingar i tegel. Det har spekulerats mycket huruvida tillbyggnaden uppfördes under medeltiden eller om den härstammar från sent 1600-tal.
 
Altartavlan ingick ursprungligen i ett epitafium över domaren Olof Jönsson och Ingrid Pehrsdotter i Ullevi. Altartavlan föreställer korsfästelsen med Maria till vänster och Johannes till höger. Vid korsets fot syns Magdalena knäböja
 
Dopfunten är från 1200-talet men har fått en ny fot och är placerad vid triumfbågen
 
Predikstolen tillverkades år 1763 av snickaren Maximilian Blomberg i Harsad
 
Kormattan är tillverkad av Agda Öserberg
Dopfunt i Järstad kyrka Foto: Tommy Hvitfeldt