Foto: Tommy Hwitfeldt

Östra Tollstad kyrka och lokal

Östra Tollstad socken ligger i brytbygden mellan slätten och skogen. Norr om kyrkan ligger den före detta kyrkskolan och ålderdomshemmet.

Namnet kommer av Toll-(mansnamn) och stad = boningplats, gård. Socken omtalas första gången 1363.

Skolan som nu är bygdegård stod färdig 1878. Det före detta ålderdomshemmet Vistad uppfördes 1879 som privatbostad. Från 1920-talet var är ålderdomshem men är nu åter privatbostad

Tidigare har det gått en kyrkväg mellan Östra Tollstad och grannsocknen Sya. Den utgick från kullen väster om åkermarken och gick vidare västerut genom Tollstad by

Östra Tollstad Kyrka

År 1885 stod den nuvarande kyrkan på plats och är byggd på en höjd 200 meter sydväst om kyrkogården

Östra Tollstad församlingshem

Församlingshemmet ligger i anslutning till kyrkan och hyrs ut till dopkaffe, minnesstunder med mera

Vägbeskrivning till Östra Tollstads kyrka

Östra Tollstad 590 18 Mantorp