Meny

Vallerstads kyrkogård

Vallerstads kyrkogård är en stor rektangulär landsbygdskyrkogård belägen i en utpräglat plan slättbygd. Utbyggnaden av kyrkogården har gjort att det varit gott om plats på kyrkogården sedan dess. Detta har i sin tur inneburit att många av de äldre gravvårdarna i södra delen kunnat stå kvar eftersom de inte hindrat nybegravningar. På den norra kyrkogårdshalvan finns fortfarande gott om utrymme.

Gravtradition 
Ett stort antal höga äldre vårdar, många med titlar, finns närmast kyrkan och i de södra kvarterens utkanter. Gravar med stenram och krattat grus liksom monumentala gravar markerar den äldre kyrkogårdens hörn. På kyrkogården finns också flera resta järnkors, bland annat en rad av 4 identiska kors direkt norr om kyrkan. Flera äldre linjegravar (1907 –1935) finns bevarade på den öppna gräsytan framför tornet, flera av dem onumrerade. Allmänna linjen förefaller vara flyttad till det NÖ kvarteret ca 1936, då de första bevarade gravarna av linjetyp tillkommer här. På den södra halvan av kyrkogården finns nästan enbart äldre gravvårdar (före 1935), medan den norra halvan har uteslutande yngre gravar.
I SÖ ligger den kände östgötaskulptören Gottfrid Larsson begravd.

Följande gravskick finns på kyrkogården 

Kistgravplats
Vid kistgravplats är det gravrättsinnehavaren som ansvarar för att ta hand om graven. Rätten till en gravplats där du kan sätta upp en sten och göra en liten plantering kallas gravrätt. Det finns också möjlighet att teckna ett skötselavtal. 

Gravplatser med gravrätt finns för både kist- och urnbegravning, på alla kyrkogårdar i Folkungabygdens pastorat. Anhöriga får närvara vid nedsättningen av kistan eller urnan.

Villkor för våra gravskick kan se olika ut på våra kyrkogårdar i pastoratet. För mer information om villkor kontakta kyrkogårdsexpeditionen 0142-55210